Bliv en del af Science City Lyngbys faglige netværk

Videndeling, sparring og netværk på tværs af Science City Lyngbys medlemsvirksomheder

Ved du, at du som ansat i en af vores medlemsvirksomheder kan blive en del af Science City Lyngbys faglige netværk? Arbejder du med grøn omstilling, med fastholdelse af internationale talenter, med skole-virksomhedssamarbejder eller kommunikation og branding? Så har du mulighed – som ansat i en medlemsvirksomhed – for at finde fagfæller fra alle Science City Lyngbys medlemsvirksomheder i et eller flere af vores netværk.

Du kan læse om alle vores netværk herunder. Husk at du altid er velkommen til at tage kontakt til sekretariatet, hvis du er i tvivl om din virksomhed er medlem, eller hvis du gerne vil være en del af et fagligt fællesskab.

Alle netværk mødes fire gange årligt, og møderne tilrettelægges efter input fra deltagere og medlemsvirksomheder.

Netværk for iværksætteri og entreprenørskab

Netværk for iværksætteri og entreprenørskab har som ambition at skabe flere succesfulde iværksættere og vækstgeneratorer i Lyngby-Taarbæk. Områdets høje koncentration af forskning, uddannelse og vidensvirksomheder udgør et stort potentiale for bl.a. at udvikle unge talenter, skabe innovative løsninger og lokale iværksætter- og inkubationsmiljøer. Læs mere og bliv medlem her

Netværk for grøn omstilling

Netværk for grøn omstilling arbejder for at gøre lokale virksomheder mere grønne. Formålet med netværket er at samle fagpersoner og interessenter i et forum, der kan drøfte, vidensdele og udveksle erfaringer samt finde grønne, bæredygtige løsninger på konkrete problemstillinger og udfordringer i Lyngby. Netværket har særligt fokus er på grøn omstilling i virksomhederne og bæredygtige samarbejder på tværs af dets medlemmer. Læs mere og bliv medlem her.

Netværk for internationalisering

Netværk for internationalisering arbejder for at sikre en mere gennemgribende international orientering i Lyngby-Taarbæk. Ambitionen er, at Lyngby-Taarbæk som videns- og universitetsby skal være et internationalt knudepunkt for arbejdskraft, kultur og handel. Læs mere og bliv medlem her

Netværk for kommunikation

Netværket har til formål at sikre formidling af Science City Lyngby ved opbygning af en fælles brand-identitet samt løbende gensidig orientering om udviklingen i byen. Medlemmernes kommunikationsansvarlige har i netværket en unik mulighed for dels at samarbejde på tværs af sektorer og brancher, og dels at drage nytte af hinandens viden og erfaringer med kommunikative udfordringer og problemstillinger. Læs mere og bliv medlem her

Netværk for mindre virksomheder

Netværk for mindre virksomheder er et aktivt erhvervsnetværk, som samler engagerede erhvervsdrivende fra smv’er i Science City Lyngby. Netværket arbejder for at understøtte virksomhedernes forretningsudvikling gennem sparring, idéudvikling, vidensdeling og opbygning af netværk på tværs af brancher. Læs mere og bliv medlem her

Netværk for skole, uddannelse og virksomheder

Netværk for skole, uddannelse og virksomheder understøtter initiativer, der fremmer interessen for de tekniske og naturvidenskabelige fag hos børn og unge. Arbejdet udvikles i et tværgående samarbejde med uddannelsessektoren, det lokale erhvervsliv, kommunen samt andre relevante aktører. Læs mere og bliv medlem her