Forum for Mindre virksomheder

Vi hjælper hinanden og Lyngby-Taarbæk

Forum for mindre virksomheder er et aktivt erhvervsnetværk, som samler engagerede erhvervsdrivende fra smv’er i Science City Lyngby.

Du vil gerne forretningsudvikle sammen med andre SMV’er med forskellige fagligheder. Du søger inspiration og indsigt fra andre og har selv udbytte af at dele erfaring og observationer. Der tages udgangspunkt i virksomhedernes behov. Medlemmerne mødes min. fysisk fire gange pr. år til faglige møder med gensidig faglig sparring, netværk og udforskning af samarbejdsmuligheder. Derudover afholdes 2 årlige Godmorgen-netværksmøder i fællesskab med Lyngby Boldklub og Handelsforeningen.

Gruppens rolle er bl.a. at:
  • Skabe et stærkt og lokalt erhvervsnetværk i Lyngby og omegn med mulighed for sparring og inspiration på tværs af brancher og sektorer
  • Understøtte lokale virksomheders forretningsudvikling og vækststrategier
  • Løfte virksomhedernes faglige viden om bl.a. forretningsudvikling og forretningsmodeller, nye salgskoncepter, branding, online markedsføring og webshops, generationsskifte mv.
  • Identificere udfordringer, som studerende og praktikanter kan være med til at løse for virksomhederne
  • Understøtte, at virksomhederne har den arbejdskraft, de har brug for
  • Fremme nytænkning og innovation i virksomhederne

Hvert år arrangerer netværket “Leverandørforum“. Her kan mindre lokale virksomheder får mere videns om, hvordan de kan blive leverandører til bl.a. Lyngby-Taarbæk Kommune og mellemstore virksomheder.

Er du interesseret i, hvordan du kan blive en del af Lyngbys aktive erhvervsnetværk for mindre virksomheder? Så kontakt os og hør nærmere.

Hjælp til iværksættere

Har du brug sparring og rådgivning kan du altid henvende dig til Copenhagen Business Hub. Her finder du forretningsudviklere, der har baggrund i det private erhvervsliv, ofte fra egen virksomhed og/eller ledelsesstillinger i større danske foretagender. De er kendetegnet ved engagement og uvildighed, og de formidler ud fra et dogme om, at kompleks viden sagtens kan gøres konkret og brugbar. Og de trækker gerne på hinanden, så et samlet sæt kompetencer kan matche dit behov.

Du har også mulighed for at få gratis viden gennem Hovedstadens Iværksætterprogram. Hovedstadens Iværksætterprogram tilbyder dig vigtig viden, når du skal godt fra start med din virksomhed. Du kan bl.a. finde værktøjer, WebTV og workshops om alt det, der vigtigt at vide, så din virksomhed har de rette vækst betingelser.

Du kan også altid holde dig orienteret om erhvervsrelaterede emner i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 Vidensbyens partnerskabsmodel er et godt eksempel på, hvordan vi sammen kan skabe innovation og vidensklynger for såvel store som små og mellemstore virksomheder.


Steen Donner, adm. direktør – DTU Science Park