BLIV MEDLEM

Bliv en del af et ambitiøst partnerskab, der samler byens aktører og skaber innovativ byudvikling

Medlemskab af vidensbyen

Indmeldelse

Foreningen er åben for nye medlemmer, der ønsker at være med til at forme udviklingen i Lyngby-Taarbæk. Indmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet på info@vidensby.dk

Fordele

Som medlem får I mulighed for at blive en del af et ambitiøst og resultatorienteret partnerskab, hvor virksomheder, kommune, uddannelses- og forskningsinstitutioner samarbejder tæt. Det giver nye måder at arbejde på, kortere vej til vigtig information, mulighed for at deltage i innovative tiltag, og oplevelsen af at være fælles om et ambitiøst projekt, som vækker opsigt og respekt langt ud over bygrænsen.

Som medlem får I ligeledes mulighed for at involvere jer i et eller flere af vores fokusområder og netværk. Endelig får I indflydelse på foreningens målsætninger og kan deltage i en række spændende medlemsmøder, som afholdes løbende.

Se alle vores medlemmer af Science City Lyngby

Medlemsbidrag

Medlemskategori Bidragsgrundlag* Bidragsstørrelse
Virksomhed og uddannelse Flere end 500 ansatte 165.000 kr./år
Mellem 301 og 500 ansatte 82.500 kr./år
Mellem 151 og 300 ansatte 55.000 kr./år
Mellem 26 og 150 ansatte 27.500 kr./år
Mellem 5 og 25 ansatte 11.000 kr./år
Færre end 5 ansatte 5.500 kr./år
Andre** Bidrag fastlægges af bestyrelsen ud fra relevante kriterier
Andre*** Virksomheder der er nyligt opstartede (startups) kan i deres to (2) første leveår blive medlemmer i kategorien ’andre’ for kr. 1.000 pr. år.
*) Beregnes på baggrund af antal ansatte lokalt i Lyngby-Taarbæk.
**) Organisationer kan søge bestyrelsen om optagelse i foreningen.
***) Et sådant medlemskab giver ikke stemmeret til generalforsamlingen.

 

Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsens formand med 6 måneders varsel til den 31. december jf. § 3, stk. 4 i Vidensbyens vedtægter.

Det er nyt og samtidig helt naturligt at tænke byudvikling på Vidensby-måden. Det er klart, at jo bedre vi forstår hinandens interesser, jo bedre kan vi udvikle de fælles rammer, som vi alle er en del af. 


Kim Sillemann, adm. direktør – GEO