'En del af Science City Lyngby'

Vis dit engagement og medlemskab

Medlemskab af vidensbyen

Indmeldelse

Foreningen er åben for nye medlemmer, der ønsker at være med til at forme udviklingen i Lyngby-Taarbæk. Indmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet på info@vidensby.dk

Fordele

Som medlem får I mulighed for at blive en del af et ambitiøst og resultatorienteret partnerskab, hvor virksomheder, kommune, uddannelses- og forskningsinstitutioner samarbejder tæt. Det giver nye måder at arbejde på, kortere vej til vigtig information, mulighed for at deltage i innovative tiltag, og oplevelsen af at være fælles om et ambitiøst projekt, som vækker opsigt og respekt langt ud over bygrænsen.

Som medlem får I ligeledes mulighed for at involvere jer i et eller flere af vores fokusområder og netværk. Endelig får I indflydelse på foreningens målsætninger og kan deltage i en række spændende medlemsmøder, som afholdes løbende.

Medlemsbidrag

Medlemskategori Bidragsgrundlag* Bidragsstørrelse
Virksomhed og uddannelse Flere end 500 ansatte 165.000 kr./år
Mellem 301 og 500 ansatte 82.500 kr./år
Mellem 151 og 300 ansatte 55.000 kr./år
Mellem 26 og 150 ansatte 27.500 kr./år
Mellem 5 og 25 ansatte 11.000 kr./år
Færre end 5 ansatte 5.500 kr./år
Andre** Bidrag fastlægges af bestyrelsen ud fra relevante kriterier
*) Beregnes på baggrund af antal ansatte lokalt i Lyngby-Taarbæk.
**) Organisationer kan søge bestyrelsen om optagelse i foreningen.

Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsens formand med 6 måneders varsel til den 31. december jf. § 3, stk. 4 i Vidensbyens vedtægter.

Det er nyt og samtidig helt naturligt at tænke byudvikling på Vidensby-måden. Det er klart, at jo bedre vi forstår hinandens interesser, jo bedre kan vi udvikle de fælles rammer, som vi alle er en del af. 


Kim Sillemann, adm. direktør – GEO