NETVÆRK

Netværk er drivkraften bag projekter i Vidensbyen. Det er her idéer bliver afprøvet og konkrete projekter bliver skabt

Se projekter i Vidensbyen

VIDENSBYNETVÆRK

Netværk som vækstmodel gennem Triple Helix

Vidensbyen har etableret en række faglige netværk, som mobiliserer lokale kræfter og skaber konkrete resultater i henhold til Vidensbyens 2025-strategi.

Deltagerne i netværkene er som udgangspunkt medarbejdere fra Vidensbyens medlemsvirksomheder og -organisationer, der har særlig interesse eller kompetencer inden for netværkets arbejdsområde. De repræsenterer tilsammen de tre ’ben’ i Vidensby-samarbejdet: Det private erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt kommune.

De enkelte netværk udgør et naturligt forum for at drøfte ny viden, udvikle og afprøve ideer og bidrage til forandring i lokalområdet. Netværkene fastlægger selv, hvilke områder og opgaver indenfor Vidensby 2025-strategien, det er relevant at beskæftige sig med.

Hvert netværk har en tovholder, som arbejder tæt sammen med Vidensbyens sekretariat. Alle netværk fungerer via en frivillig indsats og er åbne for nye medlemmer.

Triple Helix
Triple helix

Vidensby-partnerskabet er baseret på Triple Helix-modellen, der bygger på et samarbejde mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og den offentlige sektor, som vejen til innovation. Samarbejdet på tværs af sektorer skaber overblik over aktører, midler og muligheder i markedet. Deraf opstår fælles perspektiver for en koncentreret indsats i form af klyngesamarbejder.

Vi ser stor værdi i Vidensbyen, og især ved det målrettede samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og uddannelse om at skabe rammerne for en førende universitetsby, der kan konkurrere om tiltrækning af talenter og investeringer. 


Charlotte Mark, Managing Director – Microsoft Development Center