Forum for Kommunikation

‘Science city Lyngby’ – et fælles brand

I Science City Lyngby mødes medlemmernes kommunikationsansvarlige i et forum til løbende gensidig orientering om udviklingen i byen og opbygning af en fælles Vidensby brand-identitet med det formål, at sikre en stærk formidling af Science City Lyngby som Danmarks førende innovations distrikt, og vores fælles indsatser – både lokalt, nationalt og internationalt.

Forummet er en unik mulighed for dels at samarbejde på tværs af sektorer og brancher, og dels at drage nytte af hinandens viden og erfaringer med kommunikative udfordringer og problemstillinger, hvor vi bl.a. har fokus på følgende:

  • Vidensdeling og erfaringsudveksling mellem kommunikationsfaglige personer
  • Orientering om emner og indsatser i Vidensbyen i en kommunikationssammenhæng
  • Sparring omkring aktuelle kommunikationstiltag og -udfordringer hos repræsentanter i netværket

Medlemmerne er i særdeleshed optaget af:

  • Muligheder og fordele ved at engagere sig i udviklingen af byen – og kommunikationsindsatser i den sammenhæng
  • Styrke vores fælles Vidensby brand – hvordan får vi udbredt kendskabet til Science City Lyngby og hvordan sikre vi at kernefortællingen hele tiden er aktuel og skaber værdi for medlemmerne?
  • Hvordan engageres der internt i medlemsorganisationerne?
  • Understøtte Science City Lyngbys kommunikationsstrategi
  • Formidling af Science City Lyngbys vision, projekter og resultater, herunder valg af kanaler
  • Samarbejde om presseindsatser

DTU bakker op omkring Vidensbyens vision om at skabe et unikt samarbejde i området. Lyngby skal også være stedet, hvor de studerende bor, går på café, køber bøger, dyrker sport, går til koncerter og sætter deres positive præg på bybilledet. En ægte universitetsby, kombineret med handel, kultur og internationale arbejdsmuligheder.


Tine Kjær Hassager, Head of Corporate Communication – DTU