Borgmester i front for Science Girls

Som ambassadør for Science Girls, signalerer borgmester Sofia Osmani diversitet og ligestilling.

Pigeklubben Science Girls har til formål at styrke og fastholde interessen for STEM-fagene blandt piger i alderen 13-19år (science, technology, engineering & mathematics).

Klubben giver pigerne mulighed for at møde ligesindede og være en del af et socialt fællesskab med udgangspunkt naturvidenskab og inspirerende møder med virksomheder og kvindelige rollemodeller.

“Jeg oplever, at flere piger taber interessen for de naturvidenskabelige fag, og at det er vanskeligere for pigerne at finde rollemodeller, de kan spejle sig i – og ligesindede de kan dele deres interesse med, når de vælger naturfagene til,” siger borgmesteren.

Piger og kvinder mangler i STEM-fag
Danmark har generelt brug for, at både flere piger og flere drenge tager en uddannelse inden for IT, teknologi og naturvidenskab, da virksomhederne mangler og kommer til at mangle endnu flere medarbejdere med STEM-kvalifikationer. I forvejen er piger/kvinder generelt underrepræsenterede indenfor disse fag. Derfor er det vigtigt at fastholde nysgerrigheden og interessen hos de piger, som viser spirende interesse.

Borgmesterens støtte understreger Lyngby-Taarbæk kommunes ønske om at styrke ligestilling og diversitet inden for uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

“Det er et stort skulderklap, at borgmester Sofia Osmani tydeligt støtter initiativet, når vi sammen med vores partnere Hempel, COWI, Topsøe, Microsoft, NCC, Novonesis og Lyngby-Taarbæk Forsyning i fællesskab sætter fokus på de unge talenter og bidrager til uformelle læringsmiljøer”, siger Anéh Christina Hajdu, direktør i Science City Lyngby.

“Science Girls giver pigerne et netværk af ligesindede – og en mulighed for at møde rollemodeller, der forhåbentlig både kan inspirere og fastholde den naturvidenskabelige interesse. Det synes jeg bestemt er værd at bakke op om!”, understreger Sofia Osmani.

Borgmesteren som rollemodel for pigerne
På samme tid, er Sofia Osmani, i kraft af sin egen position som kvindelig borgmester, selv en rollemodel for pigerne i klubben. Pigerne vil også få en særlig oplevelse til efteråret, når klubben besøger borgmesteren på det nyrenoverede rådhus. Her vil de blive præsenteret for valg-matematik og få borgmesterens egen fortælling om hendes vej ind i politik via DTU, matematik og statskundskab.

Inspirerende virksomhedsbesøg
Besøget på rådhuset er en del af klubbens indsats for at give pigerne konkrete, virkelighedsnære og inspirerende oplevelser, der kan styrke deres interesse for forskellige naturvidenskabelige fagområder og introducere forskellige karrieremuligheder.
Indtil videre har klubben siden august besøgt Topsøe, COWI, DTU Space, Microsoft, NCC og pigerne har mødt rollemodeller fra virksomhederne og fået besøg af Anja C. Andersen.

Læs mere om klubben her.