Skole, uddannelse og virksomheder

Naturvidenskab på dagsordenen

Fokusområdet skole, uddannelse og virksomheder understøtter initiativer, der fremmer interessen for de tekniske og naturvidenskabelige fag hos børn og unge. Arbejdet udvikles i et tværgående samarbejde med uddannelsessektoren, det lokale erhvervsliv, kommunen samt andre relevante aktører.

Som hjemsted for DTU og mange andre uddannelsesinstitutioner samt en række store vidensvirksomheder er det oplagt, at Lyngby-Taarbæk er kendetegnet ved, at der på kommunens skoler og uddannelsesinstitutioner sættes særligt fokus på naturvidenskabelige fag som biologi, fysik, geografi, geologi, kemi, matematik, nanoteknologi og datalogi. Disse fagområder bør udvikles som fokusområder for Vidensbyens skoler og ungdomsuddannelser og understøtte udviklingen af en Vidensby-skoleprofil.

Medlemmerne har til formål at bidrage til at øge antallet af elever, som interesserer sig for naturvidenskab i grundskolen, og vælger naturvidenskab i ungdomsuddannelsen og som videregående uddannelsesretning.

Vi har fokus på:

  • Piger i STEM ‘Science Girls
  • Den åbne skole: Samarbejde mellem grundskoler og eksterne aktører f.eks. private virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner, m.m.
  • Børnenes Universitet: Understøtte DTU-projekt, hvor elever i grundskolen besøger DTU Campus
  • Science Festival: Udvikle aktiviteter på tværs af grundskoler, ungdomsuddannelser og universitet inden for naturfag og teknik
  • Talentudvikling: Fokus på talentudvikling for elever inden for de naturvidenskabelige fagområder
  • IT og nye teknologiske løsninger: Udvikling af nye innovative løsninger til skoleområdet
  • Interessen: Hvorfor mister drenge og piger interessen for teknik og hvordan undgår vi det
  • Alle skal med: Andelen af unge i kommunen, der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige til 95 %

 

Min drøm er, at vi i endnu højere grad skal være et international styrkepunkt, der tiltrækker medarbejdere, studerende og forskere fra hele verden, og Vidensbyens vision med at skabe et spændende byliv og tiltrække flere videnbaserede arbejdspladser bidrager i høj grad hertil.


Anders Bjarklev, Rektor – DTU