Fælles retning & fælles formål

Langsigtede, tværfaglige partnerskaber og innovationsmodellen triple helix er anerkendt som resultatskabende måder at løse komplekse samfundsudfordringer. I de senere år er der også både nationalt og regionalt opstået brede alliancer og koalitioner mellem forskelligartede partnere, som ønsker at sætte en dagsorden og i fællesskab løse aktuelle problemstillinger fx indenfor sundheds- og socialsektoren.

Foreningen Science City Lyngby spejler det samme høje ambitionsniveau og har siden de første år arbejdet med en målsætning om at styrke kendskabet til hinanden, dele viden, øge det tværfaglige samarbejde og finde nye, holdbare løsninger sammen. Som videns- og universitetsby står Lyngby-Taarbæk stærkt i landskabet – også på europæisk plan. Derfor har byen og foreningen også et unikt udgangspunkt for at være et epicenter for videndeling og værdiskabende samarbejde mellem store og små virksomheder, kommune(r), vidensorganisationer og universitet(er).

Åben dialog om ny strategi
Efter knapt to måneder i Science City Lyngby har jeg allerede mødt mange af foreningens medlemmer og har hele vejen rundt fået gode input og konkrete ideer til fremtidige indsatser og en skarpere profil for foreningen. Jeg oplever et oprigtigt engagement og en stor vilje til at ville byde ind og tage et medansvar for foreningens udvikling. I de kommende måneder bliver øvelsen derfor at vælge til – og vælge fra – og lægge en plan for med hvem, hvordan og med hvilket formål, vi ønsker at foreningen udvikler sig.

Når vi tydeligt kan definere en fælles retning med et fælles formål, står vi meget stærkere sammen både i med- og modgang.

På det seneste bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen en plan for udvikling af den kommende strategi. Og på en intern workshop i slutningen af april vil bestyrelsen drøfte, hvordan foreningen bedst muligt imødekommer relevante behov og hvilke medlemsrettede tiltag, som er mest relevante. Det er også planen at afholde et par arbejdsmøder med nuværende medlemmer og potentielle interessenter, ligesom foreningens kommende Generalforsamling 16. maj vil lægge op til dialog om den kommende strategi. Frem mod strategens endelige udformning planlægger vi desuden en digital høringsperiode, hvor alle kan komme med ideer og ønsker til foreningens videre udvikling.

Vi vil altid gerne have input og forslag til aktiviteter og projekter – og byder meget gerne på kaffe i vores hyggelige co-working space; Sustainability LAB på Lyngby Hovedgade 94.

Rigtig god påske

Anéh Christina Hajdu
Adm. direktør
Science City Lyngby