Grøn Omstilling

Grøn omstilling og bæredygtighed

Fokusområdet grøn omstilling og bæredygtighed arbejder med at gøre lokale virksomheder mere grønne og bæredygtige og giver input og inspiration til, hvordan området og virksomhederne kan markedsføre og brande sig på bæredygtighed.

Formålet med fokusområdet er at samle fagpersoner og byens interessenter inden for området, der kan drøfte, vidensdele og udveksle erfaringer samt finde grønne, bæredygtige løsninger på konkrete problemstillinger og udfordringer i Lyngby. Særligt fokus er på grøn omstilling i virksomhederne og bæredygtige samarbejder på tværs af medlemmer.

Ambitionen med dette fokusområde er at gøre Lyngby-Taarbæk til et udviklingslaboratorium, hvor virksomheder, kommune, forskere og forsyningsselskaber samarbejder om at udvikle grønne løsninger.

Et stort resultat af samarbejdet er tilblivelsen af Sustainability Lab og den videndeling om bæredygtige renoveringer, det har afstedkommet mellem vores mange medlemmer, der ejer eller drifter ejendomme.

Et andet resultat er det tætte samarbejde i Udvalg for Bæredygtighed, hvor vi samarbejder om at implementere kommunens bæredygtighedsstrategi. Læs fx om Charter for Grønne Transportvaner

Vi har bl.a. fokus på:

  • At udarbejde et projektkatalog med gode og realiserbare grønne løsninger, som er eller kan implementeres i Vidensbyens virksomheder.
  • At vidensdele om spørgsmål angående grøn omstilling og miljømæssig bæredygtighed – fx om virksomheders grønne regnskab og CO2-beregning.

Bliv medlem og en del af vidensbyen

Vil du være med til udvikle innovationsprojekter, aktiviteter og løsninger i partnerskaber? Vi tager afsæt i 5 fokusområder.