OM VIDENSBYEN

Læs mere om medlemskab

FREMTIDENS VIDENS- OG UNIVERSITETSBY

Lyngby-Taarbæk Vidensby er en privat forening med foreløbig 84 private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommune og boligorganisationer som medlemmer. Visionen er at udvikle Lyngby-Taarbæk til en af Europas førende videns- og universitetsbyer med de bedste vilkår for uddannelse, forskning, erhverv og entreprenørskab.

Gennem et målrettet og ambitiøst partnerskab har Vidensbyen siden stiftelsen i 2012 skabt grundlaget for et universitetsnært erhvervs- og vækstcenter med DTU som ’driver’ – et såkaldt ’Innovation District’ –  som ikke er set før i Danmark. Universitetsområdet og centrum af Lyngby bliver udbygget med nye virksomheder, boliger og uddannelsesinstitutioner, ligesom Vidensbyen har et stærkt fokus på byliv, iværksætteri, internationalisering, trafik samt nye intelligente og bæredygtige løsninger.

Centralt i Vidensby-partnerskabet er syv faglige netværk, som er sammensat på tværs af erhvervsliv, uddannelse og kommune. I netværkene udvikles nye samarbejdsformer og projekter, som skaber synlige og mærkbare resultater for både virksomheder, medarbejdere, borgere, studerende, handlende og andre, der har deres gang i byen.

Visionen er at gøre Lyngby-Taarbæk til:

  • En af Europas førende videns- og universitetsbyer med et forsknings- og uddannelsesniveau i verdensklasse
  • Et centrum for udvikling af videnstunge erhvervsklynger
  • Et international knudepunkt for arbejdskraft, kultur, handel og byliv
  • Et levende laboratorium for bæredygtig by- og erhvervsudvikling

Historien om Vidensbyen

Vidensbyen blev stiftet som forening den 23. januar 2012 med en stærk vision om at udvikle Lyngby til en af Europas førende videns- og universitetsbyer. De otte stiftende medlemmer, som alle lagde den afgørende startkapital, var COWI, Danica, DTU, Haldor Topsøe, Lyngby Almene Boligselskab, Lyngby-Taarbæk Kommune, Pihl & Søn og ’Talenternes By’. Forud for stiftelsen lå i 2010-2011 en række for-analyser, en omfattende mobilisering af lokale kræfter, nedsættelse af en Task Force og etablering af de første fem Vidensbynetværk.

Vidensby-sekretariatet blev oprettet i maj 2012 med ansættelse af en adm. direktør og kort tid efter en projektleder. Sekretariatet etablerede sig i Forskerparken Scion DTU i Lyngby, inviterede til åbningsreception i september 2012 og påbegyndte mobilisering af medlemmer til foreningen. De første medlemmer blev Scion DTU, Johannes Fog og Nordea, og foreningen talte ved årets udgang 13 medlemmer. Vidensbynetværkene var præget af høj aktivitet fra start, og projekter som Vidensby Innovation Camp og engelsksprogede børnehavepladser blev nogle af de første synlige resultater af netværksarbejdet. Også et nyt netværk så dagens lys: Vidensbynetværk for Kommunikation.

2013 blev året, hvor erhvervsudviklingen tog fart og satte et markant aftryk på den ambitiøse Vidensby-strategi. Store vidensvirksomheder som Microsoft, Maersk Drilling & Maersk Supply Service, Cphbusiness og Visma Consulting annoncerede planer for nye domiciler i hjertet af Lyngby med i alt ca. 1800 arbejdspladser og 1000 studerende. Vidensbyen deltog for første gang på ejendomsmessen MIPIM i Cannes, og landsdækkende medier rettede blikket mod Lyngby og det store potentiale i den ny måde at tænke by- og erhvervsudvikling. Projekter som markering af studiestart i det centrale Lyngby, engelsksprogede tilbud til internationale specialister, ’den delende by’, Forskningens Døgn og workshops for mindre virksomheder så dagens lys. Medlemstallet steg, så foreningen ved årets udgang talte 40 medlemmer. Vidensbynetværket for Mindre Virksomheder blev oprettet, mens Vidensbynetværk for Velfærdsteknologi blev sat i bero.

I 2014 startede Vidensbyen året med etableringen af et mentor-pilotprojekt for medrejsende ægtefæller til internationale specialister, og markering af studiestart i byens centrum tog form. ’Biketown Showdown’ – et non-profit projekt – blev afholdt for første gang for studerende, og Handelsforeningen for Kgs. Lyngby udgav i samarbejde med Vidensbyen et kuponhæfte med studierabatter til 10.000 studerende. En 24 timers Hackathon om ’Big Data’ blev afholdt på DTU med data fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som dels resulterede i virksomheden Sunmapper og dels cementerede en gensidig interesse mellem partnerne for intelligente databaserede løsninger. Vidensbynetværket for Skole og Uddannelse blev etableret, og alle Lyngbys uddannelsesinstitutioner i sammenslutningen ’Talenternes By’ blev selvstændige medlemmer, så foreningen ved årets udgang talte 64 medlemmer. En omfattende medlemsanalyse gav endvidere anledning til en revision af Vidensbyens vision og målsætninger og en styrket indsats og vitalisering i forhold til Vidensbynetværkene.

2015 bød på endnu en stor erhvervsnyhed: Novozymes planlægger et helt nyt Innovation Campus og læringscenter i Lyngby blot en kort spadseretur fra DTU. Vidensbyen inviterede til en velbesøgt udviklingskonference for investorer og developere med bl.a. keynote speaker fra Silicon Valley. På boligområdet begyndte resultaterne af et langvarigt samarbejde at tage form. DTU oprettede en særlig Boligfond, som skal sikre et større og bedre boligudbud til studerende og forskere, og Lyngby-Taarbæk Kommune annoncerede planer om at bygge ungdomsboliger i det centrale Lyngby. Nye projekter kom til: Skolen i Virkeligheden, Leisure in Lyngby, International Day og gå-hjem-møder for mindre virksomheder. Industriens Fond valgte at støtte Vidensbyens mentorordning for medrejsende ægtefæller i et 2-årigt projekt, ligesom Vidensbyen blev partner i ’Liv i Lyngby’ samt regionale projekter som Greater Copenhagen – from science to business og Science Cities.

I 2016 havde Vidensbyen dels fokus på konsolidering af eksisterende projekter og dels udvikling af nye, først og fremmest ’Smart Vidensby’ og ’Science Festival’. Endvidere blev de indledende skridt taget til intelligente løsninger på byniveau som fx lancering af en ’Smart Vidensby Hub’ i DTU Skylab og et projekt med ‘Internet of Things’ som omdrejningspunkt. På boligområdet var der opsigtsvækkende nyheder med annoncering af planerne om 675 nye studieboliger i Sorgenfri. Samtidig blev første spadestik taget til Hempel-kollegiet på DTU, hvilket tilsammen for alvor har taget fat på boligmanglen for studerende. Vidensbyens kommunikationsindsats blev intensiveret med design af ny hjemmeside og nyhedsbreve samt et øget fokus på sociale medier. Efter fire gode år i Forskerparken Scion DTU flyttede sekretariatet til det nyåbnede kontorfællesskab Workstation på Nymøllevej. På medlemssiden er antallet af medlemmer siden stiftelsen mangedoblet, først og fremmest blandt private virksomheder. Dermed talte foreningen ved 5-års jubilæet i januar 2017 over 70 medlemmer.

Ved udgangen af 2017 nåede Vidensbyen medlem nummer 80, idet den 69. private virksomhed tilsluttede sig partnerskabet. For 4. år i træk udkom Lyngby FUTURE Magasinet om udviklingen af Lyngby som et blomstrende ’Innovation District’ – et yderst populært magasin, som også udgives på engelsk til gavn for byens mange internationale borgere og medarbejdere. Mange af Vidensbyens projekter er videreført med bl.a. stort engagement i Smart Vidensby Hub, Science Festival, Greater Copenhagen – from science to business, markering af studiestart og mentorordning for medrejsende ægtefæller. Flere nye jordsalg er gennemført omkring DTU med henblik på både videnserhverv, uddannelse og boliger. De syv Vidensbynetværk har haft fuld aktivitet hele året, hvor der er gennemført 27 netværksmøder, og der er søsat en ny strategiproces for 2020-2025. Endelig har interessen for Vidensbyens arbejde og resultater udadtil spredt sig både nationalt og internationalt, og andre byer og byområder etablerer nu deres egne ’vidensbyer’ efter Lyngbys model.

I 2018 nedsatte Vidensbyens bestyrelse i samarbejde med sekretariatet fem strategigrupper, der i løbet af året skulle arbejde med at sætte ny retning for foreningens udvikling. Baseret på fem overordnede temaer, deltog mere end 40 repræsentanter på ledelsesniveau fra Vidensbyens medlemsvirksomheder og organisationer, og alle har bidraget til at sikre et solidt fundament for en ny og ambitiøs strategi for Vidensbyen for 2020-2025. Den endelige strategi vedtages på Generalforsamlingen i april 2019. I forlængelse af strategi-arbejdet kortlagde IRIS Group i efteråret i samarbejde med Vidensbyen, Microsoft, DTU Science Park og Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngbys erhvervsprofil, bl.a. med det formål at præsentere potentialet for at udvikle et ’Innovation District’, som del af Lyngby-Taarbæk Vidensby. 2018 gav for første gang siden etableringen alle deltagere på tværs af Vidensbyens syv netværk mulighed for at mødes til et ’stormøde’. Dagens program med filmpremiere om Vidensbyens faglige netværk, gav anledning til at stifte nye bekendtskaber samt blive opdateret på de mange spændende samarbejdsmuligheder, der forsat opstår i Vidensbyen. Efter 2 gode år hos kontorfællesskabet Workstation på Nymøllevej flyttede sekretariatet i maj ind i DTU Science Parks nye innovations hub ’Futurebox’ – Danmarks første hardware accelerator for Deep Tech-iværksættere. De fysiske rammer, der er skabt af 16 containere, skal agere co-working space med tæt adgang til DTU’s forskere og innovationsmiljø. Med Vidensbyens fortsatte fokus på iværksætteri og entreprenørskab indgås også flere nye samarbejder herunder blandt andre Guldæg, STAY og Bloxhub. Dette med henblik på at styrke puljen af talent og innovationskæden, både i og omkring Lyngby. Den fysiske udvikling i byen og særligt omkring DTU er i rivende udvikling – både videnserhverv, uddannelse og boliger popper op i landskabet og det nye nationale læringscenter LIFE, der skal understøtte læring, inspiration og engagement i naturvidenskaben hos børn og unge begynder at tage form. 2018 blev også året hvor Adm. direktør Caroline Arends, satte punktum for et langt og vellykket kapitel i Vidensbyen med flotte resultater bag sig, herunder et visionært partnerskab til stor inspiration i både ind- og udland.

 

Takket være Vidensbyen er Lyngby de senere år blevet en af landets absolut mest attraktive byer at investere i.


Peter Mering, Senior Advisor – Danica Ejendomme