OM VIDENSBYEN

Læs mere om medlemskab

FREMTIDENS VIDENS- OG UNIVERSITETSBY

Science City Lyngby blev etableret i 2012 af 8 stiftende medlemmer under navnet Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby. I dag har Vidensbyen stor opbakning med 80+ medlemmer, der alle er aktive i at udvikle området. Vores medlemmer tæller både private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommunen og boligorganisationer samt handelsliv og kulturinstitutioner.

Vidensbyens vision er at udvikle Lyngby-Taarbæk til en af Europas førende videns- og universitetsbyer med de bedste vilkår for uddannelse, forskning, erhverv og entreprenørskab.

Gennem et målrettet og ambitiøst partnerskab har Vidensbyen siden stiftelsen arbejdet fokuseret hen imod at skabe et grundlag for et universitetsnært erhvervs- og vækstcenter med DTU og de store vidensvirksomheder som vigtige aktører.

Centralt i Vidensbyen er de faglige netværk, som er sammensat på tværs af erhvervsliv, uddannelse og kommune. I netværkene udvikles nye samarbejdsformer og projekter, som skaber mærkbare resultater for både virksomheder, medarbejdere, borgere, studerende, handlende og andre, der har sin gang i byen.

Vores vision for 2025 er at udvikle Vidensbyen til en sammenhængende by, der bobler af innovation, entreprenørskab, handel og liv – en oplevelse der skal begynde i det øjeblik, man ankommer til Lyngby. 

Det gør vi blandt andet gennem et stærkt fokus på udvikling af et innovationsdistrikt i Lyngby, der kan styrke Vidensbyens position i den globale konkurrence om at tiltrække talenter og virksomheder.  Vi arbejder også på med et fokus på mobilitet, der skal være med til at sikre en bæredygtig, sammenhængende, smart og sikker mobilitetskultur i Vidensbyen.

Centralt for Vidensbyens arbejde er vores medlemmer og den sammenhængskraft, vi skaber lokalt og de partnerskaber vi etablerer i ind- og udland.

Vi ønsker at Science City Lyngby skal være:

  • En af Europas førende videns- og universitetsbyer med et forsknings- og uddannelsesniveau i verdensklasse
  • Et centrum for innovation og udvikling af videnstunge erhvervsklynger
  • En attraktiv hub for nationale og internationale talenter præget af høj livskvalitet
  • Et levende laboratorium for bæredygtig by- og erhvervsudvikling

Takket være Vidensbyen er Lyngby de senere år blevet en af landets absolut mest attraktive byer at investere i.

Peter Mering, Senior Advisor – Danica Ejendomme

Vidensbyen år for år: