Science Festival på Big Bang

Science City Lyngby deltog torsdag på naturfagskonferencen Big Bang. Her præsenteredes en evaluering af lærernes udbytte af det lokale skole-virksomhedssamarbejde.

Science City Lyngby deltog på Big Bang torsdag den 25. marts. Mikkel Schønning Sørensen, senior projektleder i Science City Lyngby og Ole Stahl, tovholder for Netværk for Skole, Uddannelse og Virksomheder og ansat i Haldor Topsøe, præsenterede Science Festival på Big Bang.

En ekstern evaluering af det lokale skole-virksomhedssamarbejde, Science Festival, fra 2020 var grundlaget for præsentationen. Evalueringen fokuserer på, hvilket udbytte lærerne får ud af skole-virksomhedssamarbejderne. Evalueringen blev finansieret af Teknologipagten, mens konsulentvirksomheden Niras lavede den.

Hvad konkluderer evalueringen?
Evalueringen konkluderer, at Science Festival bidrager til det lange seje træk, som handler om at gøre virksomhederne og STEM-fagenes betydning til en del af skolens liv. Det skyldes særligt, at:

  • Mødet og matchet med relevante lokale virksomheder faciliteres af Science City Lyngby.
  • Lærere og virksomhedsrepræsentanter indgår i en ligeværdig dialog om form og indhold af et forløb. Dette sikrer fælles ejerskab og faglig relevans for de deltagende elever.
  • Science Festival bringer virksomhedernes virkelighed ind i klasselokalet, så teori kan kobles til konkrete eksempler. Og lærere og elever får en fælles referenceramme.
  • Lærerne får nye kontakter i virksomhederne og får opbygget en relation som rækker ud over et konkret skole-virksomhedssamarbejder.
  • Lærerne får ny inspiration, som de kan bruge i undervisningen.

Er du nysgerrig efter at vide mere om Science Festival, hvordan vi tilrettelægger det lokale skole-virksomhedssamarbejde, og hvilket udbytte lærerne får ud af skole-virksomhedssamarbejderne har vi samlet alt materiale på Science Festivals hjemmeside.

Om Big Bang
Big Bang er Danmarks største naturfagskonference og -messe. Den er for alle, der underviser, formidler eller forsker inden for det naturvidenskabelige felt både i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser.

På Big Bang-konferencen mødes over 1.500 deltagere til to udviklende dage. Deltagerne mødes i et væld af spændende oplæg, workshops, aktuelle keynote-speakers, summende messe stemning, inspirerende værksteder og konkrete ideer til udvikling af undervisningen i naturfag og de naturvidenskabelige fag.

Big Bang skaber også en ramme for vidensdeling og arbejder for at understøtte den vidensdeling og udvikling af praksis, der foregår lokalt på institutionerne og i kommunerne.