Science Festival

Et skole-virksomhedssamarbejde

Hvad er Science Festival?

Science Festival er skole-virksomhedssamarbejder. Science Festival arrangeres hvert år af Lyngby-Taarbæk Vidensby i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder i Vidensbyen.

Formålet er at fremme børn og unges interesse for de tekniske og naturvidenskabelige fags anvendelsesmuligheder. Vi ønsker at skabe engagerende og virkelighedsnære oplevelser med naturvidenskab blandt børn og unge samt lade skoler og virksomheder inspirere og udfordre hinanden.

Hvordan gør vi?

Organisering af Science Festival er et faciliteret forløb, hvor de deltagende skoler og virksomheder føres igennem en “speeddating”, hvorefter de matches efter egne præferencer. Efterfølgende udvikler skoler og virksomheder sammen et forløb for de respektive elevgrupper. Det betyder, at alle parter tager ejerskab for samarbejdet og har en aktiv del i at gøre Science Festival til en succes til glæde for alle.

Vil du vide mere om vores måde at arbejde med skole-virksomhedssamarbejder på, har vi samlet vores erfaringer under “Mere info” til højre på siden. Her finder du:

 • Introduktion til Science Festival med beskrivelse af, hvordan vi griber arbejdet an.
 • Vores projektplan eller drejebog.
 • Teknologipagtens notat om personaer i skole-virksomhedssamarbejder.
 • En ekstern evaluering af Science Festival med fokus på, hvordan skole-virksomhedssamarbejder påvirker lærere. Evalueringen er finansieret af Teknologipagten og lavet af NIRAS.
 • Videoer med deltagernes oplevelse af Science Festival.

Du er også altid velkommen til at kontakt Vidensbyen for mere information.

Nysgerrig på, hvordan din virksomhed/organisation kan deltage?

Alle virksomheder og organisationer kan deltage i Science Festival ud fra den betragtning, at der er naturvidenskabelige problemstillinger overalt, Selv om virksomheden har nogle helt andre kerneaktiviteter og ikke identificerer sig som naturvidenskabelig, vil der altid være udfordringer af naturvidenskabelig karakter.

Gevinster for virksomheder

 • Øget opmærksomhed på virksomheden både som arbejdsplads og bidragsyder til lokalsamfundet
 • Flere unge interesserer sig for naturvidenskab og styrker virksomheders fremtidige rekruttering
 • Deltagelse skaber stolthed blandt virksomhedens medarbejdere
 • Virksomhederne videndeler med hinanden og er med til at løfte børns uddannelse inden for naturvidenskab
 • Elever og lærere inspirerer virksomhederne til nye måder at håndtere udfordringer på


Gevinster for skoler

 • Elevernes motivation, læring og faglighed fremmes gennem en virkelighedsnær undervisning
 • Elevernes teknologiske og digitale dannelse styrkes
 • Eleverne får viden og inspiration til fremtidige uddannelses- og karriereveje
 • Lærerne for netværk til virksomheder
 • Lærerne får mulighed for at koble teori til konkrete eksempler
 • Lærerne får ny inspiration i forhold til undervisningen
 • Elever og lærere får en fælles reference, som de tager med videre.

Hvem er står bag Science Festival

Lyngby-Taarbæk Vidensby og Lyngby-Taarbæk Kommune står bag Science Festival, og projektet er funderet i Vidensbynetværk for Skole, Uddannelser og Virksomheder. Vidensbyen mål er at være “en af  Europas førende videns- og universitetsbyer med et forsknings- og uddannelsesniveau i verdensklasse”, og det er også den målsætning som Science Festival er et bidrag til.

Science Festival er Lyngby-Taarbæk Vidensbys bidrag til den landsdækkende Naturvidenskabsfestival i regi af ASTRA, og projektet er samarbejder med Teknologipagten.

Projektpartnere

Aquaporin | Centerforeningen Lyngby Storcenter | Danske Bank | Emcon | Geo | Haldor Topsøe | Hempel | Lyngby Boldklub | Lyngby-Taarbæk Kommune – Center for Uddannelse og Pædagogik | Lyngby-Taarbæk Kommune – Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed | KAB/Lyngby Boligselskab | Microsoft | Nationalmuseet | Novozymes | Teknologipagten.

Lignende projekter

Gå på opdagelse i flere af Vidensbyens projekter med samme fokusområder.