Vidensbyen fylder fem år

Byens interesseorganisation

Ved den allerførste generalforsamling i 2012 var ambitionerne høje, da Vidensby 2020-strategien blev pakket ud. Men kunne man mon skabe en bæredygtig model for by- og erhvervsudvikling i Lyngby? Var det muligt at samle byens aktører på tværs af skel, brancher og interesser og bibeholde engagement og fremdrift?

Når Vidensbyen i 2017 kan fejre 5-års jubilæum, er det grundet medlemmernes engagement og den økonomiske model for foreningen, som har vist sig bæredygtig. Mange andre initiativer på byniveau har set dagens lys gennem tiderne, men få har levet længere end stadiet som pilot-projekt eller tidsrammen for offentlige støttemidler. At Lyngby-Taarbæk Vidensby nu fylder 5 år er således helt unikt.

I Vidensbyen er det nemlig medlemmernes bidrag, der driver foreningens aktiviteter og daglige arbejde, mens eksterne fondsmidler søges til konkrete projekter. Det er medlemmerne, der fastlægger temaerne i årsplanen og skaber nye projekter og netværk. Medlemmerne er sammensat af 62 private virksomheder, kommunen og 8 forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Dermed er byens aktører bredt repræsenteret, og Vidensbyen fungerer således som byens og medlemmernes interesseorganisation.

Byudvikling, der inspirerer

Der er en stigende tendens inden for byudvikling til i højere grad at inddrage og samle byens aktører på tværs af brancher, interesser og skel. Modellen, der ligger til grund for Vidensbyen, vækker stor interesse og inspiration uden for Lyngby. I Roskilde er man f.eks. i fuld gang med at etablere foreningen ‘IQ’ baseret på Vidensbyens model. Borgmester i Roskilde Kommune Joy Mogensen fortæller:

”Roskilde Kommune har med dannelsen af IQ Roskilde set mod Lyngby Taarbæk, der har inspireret og vist, hvordan kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan udnytte hinandens kompetencer og ideer på tværs. I Lyngby Taarbæk Vidensby har man sammen skabt værdi for borgere, investorer og kunder. Man har banet vejen og givet Roskilde og andre kommuner noget at stræbe efter, skabt innovation, grønne processer og nye arbejdspladser ved at bruge og lære af hinanden”, siger Roskildes borgmester og slutter: ”Stort tillykke med de fem år og tak for inspirationen.”

På Frederiksberg og i Sydhavnen lader man sig ligeledes inspirere af Vidensbyens Triple-Helix princip. I mange sammenhænge fremhæves Vidensbyen som et eksempel på strategisk byudvikling, heriblandt Realdania By og Bygs rapport fra 2016 om byudvikling og Magasinet F5s liste over vidensbyer i Danmark.

Vidensbyens model er et ledende eksempel på fremtidens erhvervsudvikling, mener Jens Nyholm fra Konsulenthuset IRIS Group:
”Vidensbyen er et mønstereksempel på hvordan byer kan skabe vækst og udvikling gennem tæt samarbejde mellem virksomheder, vidensinstitutioner, myndigheder og borgere. Vidensbyen er et foregangseksempel på fremtidens erhvervsudvikling og hvordan Danmark fremadrettet skal klare sig i konkurrencen på innovation, tiltrækning af kloge hoveder og løsning af samfundsudfordringer”.

Siden Vidensbyens start i 2012 er der skabt en lang række resultater og projekter, der har bidraget til udviklingen af Lyngby. Fem år senere engagerer, inspirerer og sikrer Vidensby-partnerskabet fortsat fremdrift i Lyngby. I de kommende år vil Vidensbyen fortsætte arbejdet med visionen om at udvikle Lyngby til en af Europas førende videns- og universitetsbyer.