Vidensbyen som case i Realdania By og Byg publikation

Vidensbyen er en drivende kraft i Lyngbys udvikling

Byudvikling handler i dag om mere end blot bygninger, veje og byrum. Mange danske byer og kommuner oplever, at en bred og mere strategisk tilgang til byudvikling vinder indpas. Realdania By og Byg har netop udgivet en publikation om ‘Strategisk ledelse af byudvikling’, hvor Vidensbyen er case-eksempel på en sådan strategisk tilgang.

Publikationen præsenterer en række fremtrædende byudviklingsprojekter, hvor kommunen har bevæget sig ud over sin traditionelle myndighedsrolle og indtaget en aktiv rolle for at forfølge byens visioner og mål.

Vidensbyen beskrives som en drivende kraft i Lyngbys udvikling samt en platform for udvikling af konkrete projekter, som alle støtter op om den fælles vision, at Lyngby-Taarbæk skal være en af Europas førende videns- og universitetsbyer. I følge Realdania By og Byg, udgør Vidensby-organisationen en neutral samarbejdsplatform, der har et bedre afsæt for at frisætte den innovationskraft, der ligger mellem byens aktører, end kommunen alene selv ville have.

Læs hele publikationen