Nyt netværk for mobilitet

Ambitionen er at finde mobilitetsløsninger, som binder Lyngby bedre sammen.

Hvordan kommer vi lettest fra A til B på en sikker måde? Hvordan får vi Lyngby til at hænge bedre sammen i en tid med mange forandringer i byens fysiske miljø? Det er nogle af de spørgsmål, som Vidensbynetværk for Mobilitet kommer til at arbejde med i de kommende år.

Den 18. september afholdes det første netværksmøde med bred repræsentation fra Vidensbyens medlemmer. Til at lede netværket tiltræder Henrik Grell fra COWI, der har mange års erfaring som rådgiver for at skabe bedre mobilitet i byer.

”Netværket skal foreslå konkrete tiltag, som kan bidrage til, at byens brugere kan bevæge sig let og sikkert rundt. Jeg ser frem til, at netværket kommer i gang med arbejdet og sammen får udnyttet vores forskellige erfaringer til at finde gode mobilitetsløsninger i Lyngby”, siger Henrik Grell.

Vidensbynetværk for Mobilitet er etableret i forlængelse af arbejdet med Vidensbyens nye strategi 2020-2025, som blev besluttet på Generalforsamlingen i foråret 2019. Mobilitet er et af de nye strategiske fokusområder i Vidensbyen, og med netværket får Vidensbyen et forum, hvor fagpersoner og byens interessenter kan drøfte og finde løsninger på nuværende og fremtidige mobilitetsudfordringer.

Ligesom med de øvrige Vidensbynetværk, vil netværket mødes fire gange årligt. Hensigten med møderne er, at deltagerne deler viden og identificerer de overordnede problemstillinger og udfordringer, mens mindre projektgrupper mødes mellem møderne og arbejder konkret med at skabe gode mobilitetsløsninger. Projekternes karakter vil variere og kan omhandle alt lige fra oplysningskampagner og delecykelordninger til intelligente, digitale løsninger.

”Vi har oplevet stor opbakning til netværket fra vores medlemmer. Stort set alle, vi har spurgt, ser et behov for netværket og har derfor valgt at engagere sig i det. Vi får samlet utrolig meget viden og kompetence i netværket, så vi er sikre på, at deltagerne kan bidrage til at finde nye, bæredygtige mobilitetsløsninger til gavn for hele byen”, udtaler Marianna Lubanski, adm. direktør i Vidensbyen.

Blandt netværkets deltagere er repræsentanter fra både handelslivet, kommunen, forsyningen,  rådgivende ingeniørvirksomheder, forskere og studerende.

Du kan læse mere om Vidensbynetværk for mobilitet her.