Nyt medlem: PFA er blevet en del af Science City Lyngby

Science City Lyngby er glade for at byde PFA velkommen – både som medlem og som partner i udviklingen af innovationsdistriktet.

PFA er blevet en del af Science City Lyngby. Og det glæder både Senior Development Manager, Morten Mygind og adm. direktør i Science City Lyngby, Marianna Lubanski.

Vigtig aktør i innovationsdistriktet

PFA Ejendomme er en vigtig aktør i de fremtidige udviklingsplaner for Lyngby centrum. De ejer nemlig centrale dele af de udviklingsområder, som forbinder Lyngby C med Firskovvej – og dermed centrale områder af innovationsdistriktet.

Derfor virkede det også oplagt for Morten Mygind at PFA skulle blive en del af Science City Lyngbys Task Force for Innovation District:

”Vi er ejendomsindehavere i Lyngby og bidrager selvfølgelig gerne til udviklingen af byen. I PFA Ejendomme er vi meget optagede af arbejdet med at udvikle Lyngby i en positiv retning, og der virkede Task Force for Innovation District og Vidensbyen som det rigtige sted at sætte ind.” fortæller Morten Mygind, Senior Development Manager i PFA Ejendomme og fortsætter:

”Vi ejer store dele af grundene mellem Firskovvej og Lyngby C, og er på den måde bindeleddet mellem de to byområder. Så det er klart, at vi er optagede af at være med til at udvikle den del af byen bedst muligt.”

Morten Mygind
Morten Mygind, Senior Development Manager i PFA Ejendomme

Task Force samler stærke kræfter

Task Force for Innovation District består blandt af ejendomsudviklere, developere og kommune, som sammen deler viden og erfaringer for at understøtte en byudvikling i Lyngby som bakker op om innovation, iværksætteri og vidensudveksling.

”En af bevæggrundene for at vi er med Task Forcen er jo også, at der andre aktører, som vi kan indgå i dialog med. Aktører der ligesom os ejer grunde i kommunen. Task Forcen udgør på denne måde et rum, hvor vi kan være i dialog med andre grundejere og – lige så væsentligt – med kommunen, som også er med.” fortæller Morten Mygind.

Marianna Lubanski fra Science City Lyngby er også begejstret for det nye medlem:

”PFA er en vigtig aktør, når vi tænker i fremtidige forbindelser, bygninger og pladser i den helt centrale del af innovationsdistriktet. Vi er derfor meget glade for at task forcen nu er styrket yderligere med PFA ombord på holdet.”

Om PFA

PFA er et pensionsselskab, men også meget mere end det. PFA er til for deres kunder, og deres ambition er at skabe en bæredygtig nutid for det gode liv i fremtiden. Det er derfor en del af PFAs DNA at tage samfundsansvar, så de udover at skabe værdi til deres kunder også bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling. I dag har PFA mere end 1,3 millioner kunder og 6.000 virksomheds- og organisationskunder.

Læs mere om PFA her.

Om Task Force for Innovation District

Task forcen deler viden om byudviklingen – om udvikling af områder og udvalgte ejendomme og forsøger at sikre en sammenhængende udvikling, der tilgodeser visionerne i innovationsdistriktstankegangen: At viden i dag produceres i partnerskaber og at nye løsninger skabes mellem eksisterende virksomheder, iværksættere, studerende og forskere.

Ejendomsudviklere og investorer kan understøtte fremtidens vidensproduktion ved at skabe tidssvarende fysiske rammer, der fremmer videndeling og moderne innovation. Derfor er alle parter i byen med til at sikre sammenhæng. Uden en levende by og gode mødesteder – ingen innovation.

Læs mere om Task Force for Innovation District.