Task force for Innovation District

I ‘Strategi 2020-2025’ er visionen for Science City Lyngby klar.

I 2025 er ambitionen at have udviklet et innovationsdistrikt med en klar profil, der kan styrke vores identitet og position i den globale konkurrence om at tiltrækning af talent og virksomheder. Formålet er at skabe vækst og udvikling og en sammenhængende by.

Innovationsdistrikts strategien indebærer, at vi arbejder på at åbne byen op og vise den vidensproduktion, der finder sted, at vi deler faciliteter og mødesteder, så viden kan flyde frit og sikre fremtidig innovation og mest af alt, at vi arbejder tæt sammen om opgaven på tværs af organisationer.

I 2019 nedsatte bestyrelsen en task force for Innovation District. Task forcen er sparringspartner for bestyrelsen og sekretariatet i strategiarbejdet for at nå visionen i 2025.

Task forcen deler viden om byudviklingen bredt, om udvikling af områder og udvalgte ejendomme, og forsøger at sikre en sammenængende udvikling, der bredt tilgodeser visionerne i innovationsdistrikts tankegangen: at viden i dag produceres i partnerskaber, at nye løsninger skabes mellem eksisterende virksomheder, iværksættere, studerende og forskere. Ejendomsudviklere og investorer kan understøtte fremtidens vidensproduktion ved at skabe tidssvarende fysiske rammer, der fremmer videndeling og moderne innovation. Derfor er alle parter i en by en aktør i at sikre sammenhæng også detailhandlen. Uden en levende by og gode mødesteder, ingen innovation.

Netværket skaber en uformel dialog i mellem byens interessenter, hvor vi kan hjælpe hinanden med input til at træffe langsigtede beslutninger til gavn for både Vellivs Pensionskunder og Lyngby.


Solveig Rannje, Head of Real Estate, Velliv

Deltagere i task forcen er:

Lyngby-Taarbæk kommune, Microsoft Development Center Copenhagen, COWI, Danica Ejendomme, Velliv Ejendomme, PensionDanmark, DEAS, Johannes Fog, DTU Campus Service, DTU Science Park, DTUs Boligfond, Copenhagen Business Academy, Aquaporin, NCC Property Development, EMCON, KAB/Lyngby Boligselskab, Novozymes.

Hvis du har interesse for at deltage i task force arbejdet, tag kontakt til direktør Marianna Lubanski.

Handelsliv og detailhandel

Hvis du har en særlig interesse for udvikling af handeliv og detailhandel, kan du med fordel deltage i RetailTech Lab i Lyngby Storcenter.

Kontakt Lab director Kim Hein hvis du har spørgsmål og læs mere her.

Erhvervs- og byudvikling

I Vidensbyen arbejder vi med erhvervs- og byudvikling og bidrager til at realisere visionen om at skabe større sammenhæng mellem by, forskning, uddannelse og erhverv. Vil du vide læse mere om Lyngbys erhvervs- og byudvikling og alle de spændende projektor kan det gøres her.