Forum for Byudvikling

I ‘Strategi 2020-2025’ er visionen for Science City Lyngby klar.

I 2025 er ambitionen at have udviklet et innovationsdistrikt med en klar profil, der kan styrke vores identitet og position i den globale konkurrence om at tiltrækning af talent og virksomheder. Formålet er at skabe vækst og udvikling og en sammenhængende by.

Innovationsdistrikts strategien indebærer, at vi arbejder på at åbne byen op og vise den vidensproduktion, der finder sted, at vi deler faciliteter og mødesteder, så viden kan flyde frit og sikre fremtidig innovation og mest af alt, at vi arbejder tæt sammen om opgaven på tværs af organisationer.

I 2019 nedsatte bestyrelsen en task force for Innovation District. Task forcen er sparringspartner for bestyrelsen og sekretariatet i strategiarbejdet for at nå visionen i 2025.

I oktober 2023 er task forcen omdannet til et bredere byudviklingsforum.

Det nye forum skal dele viden om byudviklingen bredt, om udvikling af områder og udvalgte ejendomme, og forsøger at sikre en sammenængende udvikling, der bredt tilgodeser visionerne i innovationsdistrikts tankegangen: at viden i dag produceres i partnerskaber, at nye løsninger skabes mellem eksisterende virksomheder, iværksættere, studerende og forskere. Ejendomsudviklere og investorer kan understøtte fremtidens vidensproduktion ved at skabe tidssvarende fysiske rammer, der fremmer videndeling og moderne innovation. Derfor er alle parter i en by en aktør i at sikre sammenhæng også detailhandlen. Uden en levende by og gode mødesteder, ingen innovation.

Det nye forum begyndte sit arbejde den 24. oktober 2023 hvor den nye udviklingsplan for Kgs. Lyngby Centrum blev drøftet. Se oplæg fra mødet her: Oplæg for byudviklingsforum – 24 oktober 2023_rev

Læs mere om det nye forum her: Byudviklingsforum i LTK 2023.

Vi ser frem til en fortsat stærk dialog på tværs af hele Vidensbyens interessentkreds.

Netværket skaber en uformel dialog i mellem byens interessenter, hvor vi kan hjælpe hinanden med input til at træffe langsigtede beslutninger til gavn for både Vellivs Pensionskunder og Lyngby.


Solveig Rannje, Head of Real Estate, Velliv