Task force for Innovation District

I ‘Strategi 2020-2025’ er visionen for Science City Lyngby klar.

I 2025 er ambitionen at have udviklet et innovationsdistrikt med en klar profil, der kan styrke vores identitet og position i den globale konkurrence om at tiltrækning af talent og virksomheder. Formålet er at skabe vækst og udvikling og en sammenhængende by.

Innovationsdistrikts strategien indebærer, at vi arbejder på at åbne byen op og vise den vidensproduktion, der finder sted, at vi deler faciliteter og mødesteder, så viden kan flyde frit og sikre fremtidig innovation og mest af alt, at vi arbejder tæt sammen om opgaven på tværs af organisationer.

I 2019 nedsatte bestyrelsen en task force for Innovation District. Task forcen er sparringspartner for bestyrelsen og sekretariatet i strategiarbejdet for at nå visionen i 2025.

Task forcen deler viden om byudviklingen bredt, om udvikling af områder og udvalgte ejendomme, og forsøger at sikre en sammenængende udvikling, der bredt tilgodeser visionerne i innovationsdistrikts tankegangen: at viden i dag produceres i partnerskaber, at nye løsninger skabes mellem eksisterende virksomheder, iværksættere, studerende og forskere. Ejendomsudviklere og investorer kan understøtte fremtidens vidensproduktion ved at skabe tidssvarende fysiske rammer, der fremmer videndeling og moderne innovation. Derfor er alle parter i en by en aktør i at sikre sammenhæng også detailhandlen. Uden en levende by og gode mødesteder, ingen innovation.

Deltagere i task forcen er: Lyngby-Taarbæk kommune, Microsoft Development Center Copenhagen, COWI, Danica Ejendomme, Velliv Ejendomme, PensionDanmark, DEAS, Johannes Fog, DTU Campus Service, DTU Science Park, DTUs Boligfond, Copenhagen Business Academy, Aquaporin, NCC Property Development, EMCON, KAB/Lyngby Boligselskab, Novozymes.

Hvis du har interesse for at deltage i task force arbejdet, tag kontakt til direktør Marianna Lubanski.

Hvis du har en særlig interesse for udvikling af handeliv og detailhandel, kan du med fordel deltage i RetailTech Lab i Lyngby Storcenter. Kontakt lab director Kim Hein hvis du har spørgsmål og læs mere her.

Lignende projekter

Gå på opdagelse i flere af Vidensbyens projekter med samme fokusområder.