Task force for Innovation District

I ‘Strategi 2020-2025’ er visionen for Science City Lyngby klar.

I 2025 er ambitionen at have udviklet et innovationsdistrikt med en klar profil, der kan styrke vores identitet og position i den globale konkurrence om at tiltrækning af talent og virksomheder. Formålet er at skabe vækst og udvikling og en sammenhængende by.

Innovationsdistrikts strategien indebærer, at vi arbejder på at åbne byen op og vise den vidensproduktion, der finder sted, at vi deler faciliteter og mødesteder, så viden kan flyde frit og sikre fremtidig innovation og mest af alt, at vi arbejder tæt sammen om opgaven på tværs af organisationer.

I 2019 nedsatte bestyrelsen en task force for Innovation District. Task forcen er sparringspartner for bestyrelsen og sekretariatet i strategiarbejdet for at nå visionen i 2025.

Task forcen deler viden om byudviklingen bredt, om udvikling af områder og udvalgte ejendomme, og forsøger at sikre en sammenængende udvikling, der bredt tilgodeser visionerne i innovationsdistrikts tankegangen: at viden i dag produceres i partnerskaber, at nye løsninger skabes mellem eksisterende virksomheder, iværksættere, studerende og forskere. Ejendomsudviklere og investorer kan understøtte fremtidens vidensproduktion ved at skabe tidssvarende fysiske rammer, der fremmer videndeling og moderne innovation. Derfor er alle parter i en by en aktør i at sikre sammenhæng også detailhandlen. Uden en levende by og gode mødesteder, ingen innovation.

Task Force initiativer i 2022:

06.04.2022 – Gå-hjem-møde hos COWI om bæredygtighed og strategi som ledelsesopgave.
Ultimo januar udsendte COWI en pressemeddelelse med et markant budskab: Fra nu af skal det være slut med at arbejde på projekter, der ikke er drevet af bæredygtighed. Det er COWIs nye og modige strategi, og også temaet for mødet, som finder sted d. 6. april. Her præsenteres også Maersks over 20-årige rejse mod at få bæredygtighed ind i strategien og indarbejdet i alle lederes opgave.

Task Force initiativer i 2021:

22.11.2021 – DTU Campus Service var vært for årets sidste møde i Task Force-gruppen bag innovationsdistriktet.
DTU Campus Service (DTU CAS) var vært for task force mødet, hvor deltagerne blev præsenteret for DTUs arbejde med omverdensdialog. Derudover fik deltagerne en præsentation og demonstration af DTU CAS’ dashboard-oversigt, der bl.a. viser energi- og vandforbrug i DTUs bygninger.

15.10.2021 – Morgenmøde om datafællesskab i Vidensbyen
Fredag den 15. oktober invitererede Science City Lyngby interesserede parter til morgenmøde om datafællesskaber. Charlotte Mark, formand for Science City Lyngby bød velkommen, hvorefter Margrethe Vestager virtuelt indledte mødet med et videointerview om hvorfor det er vigtigt, at vi overvejer data som et fælleseje, og derved sikrer, at virksomheder, byer, uddannelsesinstitutioner og borgere får del i den værdiskabelse, som digitalisering giver.

07.09.2021 – Task Force for Innovation District blev præsenteret for RetailTech Lab og Fogs planer for deres nye byggeri.
Årets tredje Task Force møde bød på introduktion til RetailTech Lab – dets idégrundlag og formål samt introduktion til planerne for det nye Fog byggeri af Carsten Ludvig.

13.06.2021 – Task Force for Innovation District var på online studietur i Lund for at udveksle erfaringer.
Task Force for Innovation District mødtes online med Vidensbyens samarbejdspartner Future by Lund. Dagen bød på oplæg og diskussioner om privat-offentlige samarbejder og hvordan vi i fællesskab kan styrke det lokale økosystem.

10.05.2021 – Lancering af BID-samarbejde skudt i gang i Lyngby.
Science City Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune og Handelsforeningen er gået sammen om at sætte skub i etableringen af et lokalt BID-samarbejde i Lyngby. Derfor var lokale aktører fra handels- og kulturlivet samt andre interesserede inviteret til opstartsmøde på Scandic Hotel i Lyngby den 10 maj.

13.04.2021 – Velliv og DEAS inviterede i regi af Vidensbyen på ‘Walk and Talk’ for at løfte sløret for visionen for Ulrikkenborgområdet.
Mødet bød på diskussioner og input til nye mødesteder i byen, fremtidens kontorer og på rig mulighed for at erfaringsudveksle efter en gåtur i området.

Netværket skaber en uformel dialog i mellem byens interessenter, hvor vi kan hjælpe hinanden med input til at træffe langsigtede beslutninger til gavn for både Vellivs Pensionskunder og Lyngby.


Solveig Rannje, Head of Real Estate, Velliv

Deltagere i task forcen er:

Lyngby-Taarbæk kommune, Microsoft Development Center Copenhagen, COWI, Danica Ejendomme, Velliv Ejendomme, PensionDanmark, PFA, DEAS, Johannes Fog, DTU Campus Service, DTU Science Park, DTUs Boligfond, Copenhagen Business Academy, Aquaporin, NCC Property Development, EMCON og KAB/Lyngby Boligselskab

Hvis du har interesse for at deltage i task force arbejdet, tag kontakt til direktør Marianna Lubanski.

Handelsliv og detailhandel

Hvis du har en særlig interesse for udvikling af handeliv og detailhandel, kan du med fordel deltage i RetailTech Lab i Lyngby Storcenter.

Kontakt Lab director Mette Hjerrild Holm hvis du har spørgsmål og læs mere her.

Erhvervs- og byudvikling

I Vidensbyen arbejder vi med erhvervs- og byudvikling og bidrager til at realisere visionen om at skabe større sammenhæng mellem by, forskning, uddannelse og erhverv. Vil du vide læse mere om Lyngbys erhvervs- og byudvikling og alle de spændende projekter kan det gøres her.