Hvad er de vigtigste aktiver for start-up virksomheder?

Kvalificeret arbejdskraft er vigtigst, mens der mangler flere testmiljøer, netværk, inkubatorer og mere samarbejde med uddannelses- og forskningsmiljøer.

Science City Lyngby har undersøgt, hvad der er vigtigt for start-up virksomheder, og hvad de mangler af samarbejder, rådgivning og fysiske miljøer.

Talent er vigtigst
Resultaterne af undersøgelsen viser, at start-ups vurderer, at adgangen til talent er det vigtigste aktiv for at virksomheden skal få succes. 77 % af virksomhederne svarer, at talent er vigtigt eller meget vigtigt. Heldigvis viser undersøgelsen også, at langt de fleste start-up virksomheder har adgang til talent – kun 12 % oplever, at de ikke eller kun i et begrænset omfang har adgang til talent.

Ønsker flere testmiljøer, inkubatorer og samarbejder med uddannelses- og forskningsinstitutioner
Undersøgelsen viser også, at start-up virksomhederne har ønske om flere testmiljøer, living labs, makerspaces og proof-of-concept-centres. 60 % af virksomhederne finder det enten vigtigt eller meget vigtigt for deres virksomheds succes, mens 46 % af start-up virksomhederne oplever, at de ikke – eller kun i mindre grad – har tilgang til sådanne testmiljøer.

Start-up virksomhederne ønsker også tættere samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner. 59 % af virksomheder angiver at det er vigtigt eller meget vigtigt, mens 25 % af dem oplever, at der ikke – eller kun i mindre omfang – er tilstrækkelige samarbejder med uddannelses- og forskningsinstitutionerne.

Hele 41 % af start-up virksomhederne oplever, at de ikke – eller kun i mindre grad – har adgang til inkubatorer og acceleratorer.

Mere netværk og rådgivning
Netværk med ligesindede med hvem start ups kan dele viden og erfaringer er vigtigt eller meget vigtigt for 54 % af virksomhederne. Dog oplever 23 %, at de ikke – eller kun i mindre grad – har adgang til sådanne netværk. Det samme gøre sig gældende for, når start-up virksomhederne bliver spurgt ind til behovet for community builders.

Resultaterne af undersøgelsen viser også, at start-ups generelt har større behov for diverse former for rådgivning i forhold til, hvad der er til rådighed for dem. Det er særligt adgang til eksterne investorer, men også finansiel og juridisk rådgivning samt rådgivning inden for forretningsudvikling.

Om undersøgelsen
Undersøgelser er blevet lavet med finansiering fra Interreg Öresund – Kattegat – Skagerrak. Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse med 62 besvarelser og 10 casestudier fra start-ups i hovedstadsområdet. Spørgeskemaundersøgelse blev lavet i januar og februar 2020, mens casestudierne blev lavet i februar og marts 2020.

Læs hele undersøgelsen her