Nordic Innovation District Development

Her kan du følge med i Interreg-projektet

Science City Lyngby og Future by Lund har netop afsluttet vores fælles forprojekt for Interreg. Forprojektets primære fokus var at undersøge udfordringer og potentialer ved etableringen af innovationsdistrikter i Norden. Resultaterne fra undersøgelsen har vi samlet i en rapport, som skal danne grundlag for nye handlinger i Vidensbyen og en mere dybdegående analyse. 

Kickstart i efteråret 2019
NIDD-projektet blev kickstartet i efteråret 2019 i et samarbejde mellem Future by Lund og Science City Lyngby. Udover at vi besøge hinandens lokationer og møde de lokale stakeholdere, sammensatte vi en styregruppe, der siden har koordineret og udført analyser på begge sider af sundet. I Lyngby har vi fokus på at skabe gode fysiske rammer for vores iværksættere, så de vil blive i miljøet, og har de bedst mulige vækstbetingelser lokalt.

Spørgeskemaundersøgelse blandt danske iværksættere
I Lyngby udarbejdede vi mellem januar til marts 2020 et online spørgeskema. Besvarelser blev indhentet i forskellige start-up miljøer rundt omkring i Storkøbenhavn for at kunne sammenligne Lyngby med andre start-up destinationer.

Fra april til maj blev data bearbejdet, analyseret og samlet i en endelig rapport. Den 27. maj blev resultaterne fra rapporten og caseinterviewene for første gang præsenteret. 61 iværksættere besvarede spørgeskemaet, der tydeligt viste at vi har tre centrale opgaver overfor os i Lyngby for at lykkes med at skabe et verdensklasse innovationsdistrikt:

  1. Testmiljøer, makerspaces, living labs og proof-of-concept centers
  2. Inkubationsmiljøer med support-programmer
  3. Netværk, hvor start-ups er velkomne blandt mere etablerede virksomheder


Du kan se resultaterne af analysen her:
Interreg rapport 2020

10 uddybende cases
I løbet af april og maj måned 2020 blev 10 virksomheder udvalgt til dybdegående interview. De blev blandt andet spurgt ind til deres oplevelser omkring deres fysiske miljø og hvilke faktorer, der har været særligt vigtige for dem i løbet af deres udvikling. På trods af ned lukningen af Danmark på grund af COVID-19 krisen har samtlige virksomheder været yderst samarbejdsvillige.

Du kan se de 10 cases her: 10 caseinterview

Om Interreg projektet
NIDD-projektet har haft til formål at udvikle ansatserne til en nordisk innovationsdistrikts-model, som kan give inspiration og grundlag for uddannelsesbyer, der kæmper med at tiltrække og fastholde tidlige iværksættere og dermed fremtidens arbejdspladser i byen/regionen.

Dette har vi gjort ved at opstille en række antagelser omkring, hvilke behov disse virksomheder og deres ansatte har. Det drejer sig fx om adgang til sparring, viden, rådgivning, eller byens tilbud som offentlig transport, grønne områder, handelsby, osv. Antagelser, der indgår i den ovenstående spørgskemaundersøgelse.

Forprojektet har givet input til, hvor vi med fordel kan sætte ind for at understøtte tidlige iværksætteres vækst i vores lokalområde. En task force i Vidensbyen vil nu arbejde på at teste forskellige løsninger på de tre efterspurgte områder.

Du kan løbende følge med på denne side og via vores nyhedsbrev.


Projektet er støttet af: