Nu udbydes boligbyggegrunde i Trongårdens byområde

Lyngby-Taarbæk Kommune udbyder nu byggegrunde i et areal på ca. 55.200 m2 i Trongårdens byområde til salg.

Det er hensigten, at der opføres nybyggeri til boliger som tæt-lav bebyggelse. I alt vil arealet kunne bebygges med max 20.500 etagemeter; delområderne kan bebygges med hhv. 6.500, 6.100 og 7.900 etagemeter. Dermed er der lagt op til bebyggelse på et af de mest attraktive udviklingsområder i Region Hovedstaden.

Vidensbystrategien sætter en fælles og ambitiøs by- og erhvervsstrategi om bl.a. at være en af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer. Tilbudsgiver kan derfor angive, hvorledes projektet kan indpasses i Vidensby-strategien.

Læs udbudsmaterialet her: LTK ‘Boligbyggegrunde i Trongårdens byområde sælges’

Bemærk ny dato! Tilbud skal være kommunen i hænde senest den 17. maj 2017 kl. 12.00.