SCL – en del af Eli Summit 2022

Blog

Global interesse for Science City Lyngby. Brasilien stiller skarpt på vores innovations distrikt som en af Europas førende vidensbyer.

I denne uge deltager Science City Lyngby med Direktør, Marianna Lubanski i spidsen, på konferencen Eli Summit i Brasilien, som finder sted i Recife og Porto Digital Park.

Her er vi inviteret med til at vidensudveksle og inspirere Brasilien til hvordan man kan opbygge vibrante økosystemer med stærk sammenhængskraft.

Vi er beæret over den store interesse for vores danske innovationdistrikt i Lyngby, og at vi som en af europas førende vidensbyer har fået mulighed for at præsentere vores partnerskabsmodel for mere end 95 brasilianske økosystemer, 300 deltagere og Brasiliens minister for Science & Technology.

Marianna Lubanski deltager i dagene 8-10. juni i lang række talks og debatter, bl.a. med særligt fokus på ’Innovation Territory’.

Følg hendes rundrejse på Eli Summit, de mange indtryk fra turen og vores ‘mission to impact’ nedenfor. Du kan også læse mere om konferencen her.

OBS: pga. tidsforskel kommer opslag med en dags forsinkelse.

Onsdag 8. juni / Inspiration Day

Første dag i Recife var lang og intens med program fra kl. 8.00 – 19.00 med 8 forskellige inspirationsrunder om: Udfordringer, talent tiltrækning, kapital & entreprenørskab, cluster opbygning, markeder, netværk, governance, mega trends og innovation territory. Inden start underskrev de to organisatorer en samarbejdsaftale mellem Sebrae og Anprotec, der styrker samarbejdet på tværs af Brasilien, verdens 5. største økonomi.

På et mix af brasiliansk, spansk og engelsk hørte vi om globale erfaringer og analyser, til lokale konkrete cases fra Spanien, Polen, USA, Brasilien, Colombia og Danmark, hvor især transformationen af Medellin i Colombia var og er meget imponerende. Det er tankevækkende at vi på tværs af størrelse og tilgængelige ressourcer arbejder med de samme temaer og udfordringer. Især den globale kamp om de bedste hoveder er et nulsumsspil – der er simpelthen ikke nok ingeniører, så vi drøftede hvordan vi måske kunne samarbejde om at dele i stedet for at kæmpe mod hinanden og trække de kloge hoveder væk fra lande, der har virkelig hårdt brug for al den hjernekapacitet der er lokalt.

Elkin Echeverri fortæller om den 20 år lange transformation af Medellin, Bogota, Columbia.

Lærerigt at høre om hvordan andre økosystemer arbejder med talentudvikling på den lange bane lige som vi gør i Science Festival (og som LIFE er en fantastisk eksponent for) og engagerer børn og unge i STEM fagene. Bæredygtighed er også et gennemgående tema, særligt i Brasilien og ja her i Recife, der mens vi taler oplever nogle af de værste storme og mængder af regn nogensinde med tab af liv til følge bare få kilometer fra konferencesalen. For mange økosystemer i Brasilien, ja i hele Latinamerika, er det afgørende at involvere de lokale beboere i udviklingen af deres område – byplanlægningen demokratiseres og hver indbygger kan vælge at deltage i innovations- og udviklingsprocesser i deres by, der er intet alternativ, ingen velfærdsstat.

I dag den 9. juni skal vi i workshops og gå dybere i hvert tema og jeg ser frem til at få mere to-vejs dialog med alle deltagerne og blive klogere på eventuelle samarbejdsflader.

Torsdag 9. juni / Specialization: Paneldebat & interaktion med deltagerne

Torsdag bød på hele 8 sessioner – fire parallelle blokke á halvanden time hver. De 8 temaer fra onsdag gik igen, nu med paneldebatter og interaktion med publikum, live streaming (på brasiliansk), og løbende video interview med alle talere en ad gangen med specifikke spørgsmål.

Jeg deltog i en af de sidste to på dagen om ‘Hard & Soft factors for developing ecosystems of innovation’ sammen med Alfonso Vergara, Metrópolis (Spanien), Claudio Marinho, Porto Digital og Daniel Leipnitz, Sapiens Park (begge fra Brasilien). Alfonsos perspektiv fokuserede på hvilket territorium man har til rådighed og hvordan man bedst muligt kan udnytte ens territoriums karakteristika og via regionale samarbejder udvide ens territoriale grænser. Alfonso præsenterede cases fra Singapore, Hanoi og Bilbao. Claudio er manden bag en 30-årig lang ændring af området, hvor konferencen afholdes – den tidligere havn der i dag er et innovationsdistrikt under navnet Porto Digital. Da de begyndte transformationen var der to virksomheder i området, i dag er der 350 og området er blevet et af de sikreste steder i byen. Jeg præsenterede hvilken rolle vi spiller som connector mellem siloer i de enkelte medlemsorganisationer. Jeg tager hatten af for de vilkår andre områder i verden har at gøre med for at skabe innovation, ny teknologi og arbejspladser.

Daniel gjorde et super job som moderator, og vi kunne næsten ikke stoppe dialogen – der var mange spørgsmål fra salen og debat mellem os oplægsholdere, så vi blev stoppet af arrangørerne efter 2 timer – det var tid til at slutte dagen af.

Jeg deltog i øvrigt i tre andre sessioner på dagen om Governance, Entrepreneurship og Living Labs to generate market value. Se alle sessioner her

Stor ære at møde Claudio en visionær mand der har skabt store forandringer til det bedre!

Fredag 10. juni / Macthmaking

Så oprandt store matchmaking dag, og min kalender var 100% booket. Spændende at høre om forskellige distrikters arbejde mod at skabe bedre og sikrere byer, bedre uddannelse, flere tech jobs, flere iværksættere mv. Alle med et ønske om at bringe Brasilien ind i en moderne verden med science, tech og innovation.

Der netværkes, deles erfaringer og dokumenter – og der laves aftaler for fremtiden om at holde dialogen!

ELI summit blev afholdt for første gang nogensinde og var en stor succes.

420 deltagere fra 22 stater i Brasilien
32 internationale og nationale eksperter bidrog med viden og erfaringer
41 matches udmøntede sig i samarbejdsaftaler

Det er da et godt første resultat!

Glade deltagere, nysgerrige efter viden og med mod på fremtiden.

Sådan Sebrae og Anprotec – tillykke med et flot event.

& tak for at invitere Science City Lyngby med og for den store interesse i vores arbejde. Der var dage hvor samtalen aldrig sluttede, men fortsatte på gangen, over kaffe og mens vi ventede på bussen.