Bestyrelsens medlemsstafet

Medlemsstafetten er nå til Ole Gram Olesen, rektor for Copenhagen Business Academy.

Ole er rektor for Copenhagen Business Academy (Cphbusiness), der er landets største erhvervsakademi med årligt ca. 10.000 fuldtids- og deltidsstuderende på akademi- og professionsbachelorniveau. Cphbusiness er en statslig selvejende uddannelses- og forskningsvirksomhed med afdelinger i København, Lyngby, Hillerød og Rønne, hvor afdelingen i Lyngby har ca. 1.500 studerende indenfor programområdet Innovation og teknologi. Cphbusiness Lyngby ligger i dag på Nørgaardsvej og flytter i 2023 ind i det nye Johannes Fog-byggeri på Firskovvej.

Ole Gram Olesen

Hvad optager dig lige nu?

Det gør de mange og stadig mere alvorlige ubalancer, vi ser på vores fælles klode. Ubalancer i forhold til klima og ressourceforbrug, levevilkår, økonomi, politik og demokrati. Ubalancer, der kan adresseres til både den globale dagsorden og den nationale og lokale dagsorden her i Danmark. Hvordan kan Cphbusiness sætte sit aftryk på disse dagsordener? Vi har en ambition om at agere langt mere proaktivt og agilt inden for vores felt, men må også praktisere det muliges kunst i et uddannelsespolitisk univers.

Hvor får du inspiration fra?

Fra alt, der måtte møde mine sanser dagen igennem. Medier, familie, venner, arbejde, rejser og også ganske almindelige daglige gøremål. Det er tankevækkende, hvordan ens optik kan ændre sig i en coronatid, hvor man pludselig ser mindre til mennesker, men til mere til naturen. Eller når en af ungerne bliver veganer og udfordrer både ens holdninger og kreativitet. Det være sig i supermarkedet eller i køkkenet.

Hvilket mål for Science City Lyngbys udvikling ligger dig mest på sinde?

Lyngby har alle forudsætninger for som by at blive Danmarks eller måske endda Skandinaviens State of The Art. En fortid, der langs Mølleåen fødte nationens industrielle tid, og en nutid, der repræsenterer det ypperste i et moderne vidensamfund.  I fremtiden bliver kunsten at kapitalisere på dette udgangspunkt. Og her vil Science City Lyngby kunne gøre en forskel ved at forene de rette kræfter på tværs af traditionsbundne skel mellem stort og småt, privat og offentligt.

Spørgsmål fra Peter Mering, Danica Pension:

Hvilke konkrete tiltag skal vi satse på for at Science City Lyngby forbliver relevant og interessant for unge mennesker både som studie og boligområde?

Det basale skal være på plads. På den korte bane handler det om infrastruktur, de rette uddannelser og studiejobs og boliger til overkommelige priser i studietiden. Og på den længere bane om interessante jobmuligheder og gode rammer for at udvikle sig og få en velfungerende dagligdag. Som individ, som familie med eller uden børn og senere hen som ældre.

Det basale kan Lyngby, men også andre forstadskommuner allerede i dag byde på. Det unikke skal ligge i Lyngbys Identitet eller personlighed om man vil. Hvad vil jeg som ung gerne associeres med, hvis jeg læser, bor og arbejder i Lyngby? Her vil bæredygtighed og grøn omstilling tale ind i hjertet på stadig flere unge. De vil gerne et ungt og hipt bymiljø, men vil samtidig kunne bruge det på en ansvarlig måde. Måske man kunne revitalisere navnet Det Grønne Område? Kommunen lever jo i den grad op til dette navn, men for mange er det måske lige vel et synonym for en mere bedaget tid eller kampen om Dyrehavegårds jorde.

Hvilket sted i Vidensbyen ville du anbefale til andre?

Mølleåen og industriens vugge – oplevet til fods, på cykel eller endnu bedre: I kano. Lyngby Mølle, Brede Værk, Nymølle, Stampen, Rådvad og til sidst Strandmøllen ved Øresund.  Lav eventuelt en afstikker gennem Bondebyen eller Frilandsmuseet incl. Bjørn Wiinblads Blå Hus. Eller start til fods eller på cykel fra Sorgenfri gennem Lyngby Åmose og se Frederiksdal Slot, Sophienholm (har områdets bedste cafeteria) og Marienborg, inde du lejer kanoen ved Nybro. Den kan nu afleveres ved Strandmøllen, så man slipper for turen tilbage mod strømmen.

Hvem vil du gerne sende stafetten videre til?

Casper D. von der Ahé, Center Manager i Danske Shoppingcentre.

Hvad vil du spørge Casper om?

Vi har i dag RetailTechLab som inspiration for fremtidens detailhandel. Hvordan tror du selv, at Lyngby Storcenter ser ud om 20 år? Hvilken betydning vil ny teknologi eksempelvis få for centrets udvikling, og hvad vil den grønne dagsorden sætte af aftryk på centrets virke?

Find flere besvarelser på medlemsstafetten her.