Bestyrelsens medlemsstafet

Medlemsstafetten er nået til Jens Erik Nielsen, VP of Enzyme Research i Novozymes R&D.

Jens Erik Nielsen, VP of Enzyme Research i Novozymes R&D, har en baggrund i en forskningskarriere indenfor enzymteknologi fra Tyskland, USA og Irland.

Hvad optager dig lige nu?

Jeg er optaget af hvordan vi får den grønne omstilling til at blive til virkelighed. Krigen i Ukraine og Corona-virussen har vist, at når en krise er klar, tydelig og umiddelbar så kan vi ændre os hurtigt og tage beslutninger hurtigt, som bare for få år siden var utænkelige. Hvis vi tog klimaforandringerne lige så alvorligt og handlede her og nu, så kunne vi også løse disse ved brug af ny teknologi, ændring af vaner og politiske tiltag.

Hvor får du inspiration fra?

Fra mennesker som bruger deres liv på at gøre verden til et bedre sted af leve, fra børn og unge som er villige til at stille de spørgsmål som voksne undviger, og fra de utrolige muligheder den teknologiske udvikling gennem de sidste 20-30 år har givet os. Vi har alle muligheder for at ændre verden.

Hvilket mål for Science City Lyngbys udvikling ligger dig mest på sinde?

Vi skal sørge for at vi arbejder sammen om at løse de udfordringer vi går i møde, og gennem en dialog kan vi i fællesskab opnå de store ændringer der er nødvendige. Det der ligger mig mest på sinde i Science City Lyngby er, at vi får skabt den dialog, der skal til for at finde fælles vej gennem udfordringerne.

Spørgsmål fra Gitte Kjær-Westermann

Hvordan kan kommune og lokale virksomheder skabe fælles engagement og ansvar for den udvikling af Lyngby, som er afgørende for at vi bevarer vores handelsposition og bliver ambitiøse på klimaforventningerne?

Mht. til klimaambitionerne så handler det om at tale sammen og finde en fælles vej gennem teknologi, politiske tiltag og modet til at implementere ændringer som ikke vil være populære, men som er nødvendige. Det første der skal ske, er at vi virkelig indser nødvendigheden af at ændringerne skal ske nu. Corona og krigen i Ukraine har vist, at vi kan handle hvis vi forstår, at vi skal. Nu skal vi forstå at vi skal handle på klimaets vegne.

Hvilket sted i Vidensbyen ville du anbefale til andre?

Mølleåen som giver et billede af de ændringer vi igennem århundreder har påført naturen, men som også samtidigt giver en optimisme for, at vi kan bevare naturen og at vi, selv i byen, kan bevare naturen.

Hvem vil du gerne sende stafetten videre til?

Charlotte Mark, Bestyrelsesformand i Science City Lyngby og Adm. direktør i Microsoft Development Center.

Hvad vil du gerne spørge Charlotte om?

Hvordan får vi etableret synergier virksomheder imellem så vi får skabt grobunden for at finde de optimale løsninger for den grønne omstilling både i lokalsamfundet, men også på globalt plan?

Find flere besvarelser på medlemsstafetten her.