SCL Masterclass Series for Startups

SCL Masterclass Series for Startups er en række lektioner rettet mod startups og tidlige entreprenører, der ønsker at styrke forskellige aspekter af deres virksomhed.

Konkrete værktøjer og netværk
Formålet med SCL Masterclass Series for Startups er at give deltagerne konkrete værktøjer, som de kan bruge i udviklingen af deres virksomhed. Hver enkelt lektion tager udgangspunkt i et oplæg, hvor vores ekspert på det pågældende område deler konkrete erfaringer og værktøjer. Formen er dialogbaseret, og deltagerne vil kunne få feedback på specifikke problemstillinger. Undervejs i lektionerne vil deltagerne skulle løse små opgaver og øvelser, som efterfølgende diskuteres i plenum. Hver lektion tager ca. én time.

Efter hver lektion er der afsat tid til at netværke med vores eksperter, de øvrige deltagere og arrangørerne. Dette er valgfrit, men vi oplever, at det har værdi for deltagerne.

De respektive lektioner er uafhængige af hinanden. Det betyder, at du som deltager i masterclassen kan vælge at deltage i de lektioner, som interesserer dig.

Målgruppe
Masterclassen er primært rettet mod startups og tidlige entreprenører, men alle interesserede virksomheder er velkomne. Vores deltagere består af en bred vifte af virksomheder – fra helt nye startups og entreprenører som er i gang med at introducere et produkt eller en service til markedet til erfarende entreprenører og professionelle fra etablerede virksomheder. Blandingen af erfaringer og baggrunde udgør basis for rig dialog og videns- og erfaringsudveksling.

Vores eksperter
Vi trækker på erfarne eksperter fra en lang række områder, såsom forretningsudvikling, kommunikation, branding, marketing, jura, HR, salg, investering, SEO, networking, etc. Eksperterne har selv erfaring som startup og erfaring med at arbejde med startup-virksomheder.

Hvem står bag SCL Masterclass Series for Startups?
SCL Masterclass Series for Startups arrangeres af Science City Lyngby i et samarbejde med RetailTech Lab. Indholdet af masterclassen bliver til på baggrund af ønskemål fra startups i Inkubatoren hos Cphbusiness Lyngby. På den måde sikrer vi, at lektionerne er relevante og opfylder et konkret behov hos de deltagende startup og virksomheder.