Nyt medlem i Vidensbyen

WiredMind rådgiver om innovation og er nyt medlem i Vidensbyen.

“Nogle af de mest interessante og udbytterige samarbejder sker på tværs af fagligheder, når vi tør at gå nye veje. Derfor er netop ambitionen om at skabe samarbejder på tværs af universiteter med offentlig forvaltning og privat erhvervsliv en guldåre til innovation,” fortæller Signe Skov-Hansen som står bag virksomheden WiredMind.

Og det er netop det udgangspunkt som WiredMind er sat i verden for at understøtte.
“Både fordi jeg ved at det virker, og fordi vi slet ikke udnytter mulighederne på tværs af brancher og fagligheder nok. Derfor er Vidensbyen helt oplagt for mig at gå ind i”, fortæller Signe.

Bag WiredMind står Signe Skov-Hansen, som du blandt andet kan møde i Netværk for mindre virksomheder.

Hvorfor har du valgt at melde dig ind i Vidensbyen?
“Jeg blev gjort opmærksom på Vidensbyen, fordi jeg på vegne af en gruppe lokale iværksættere efterspurgte fleksible kontorer og mødelokaler for start-ups i kommunen. Det blev afsættet.

Og selvom det vrimler med netværk, synes jeg, at det har vist sig at have en stor værdi at være en del af et netværk, der er lokalt forankret. Coronanedlukningerne har med al tydelighed vist hvorfor.”

“Derudover har Vidensbyen et af verdens allerbedste tekniske universiteter, små og store virksomheder og et aktivt handelsliv har et særskilt godt udgangspunkt for at gå forrest og være et verdensklasse laboratorium for at vise, hvordan vi gør en forskel for samfundet omkring os på tværs af virksomheder, kommune og uddannelsesinstitutioner.”

Hvad håber du allermest på at få at ud af samarbejdet?
“Jeg håber på initiativ- og virkelyst mellem medlemmerne, energi og mod til at udfordre vores organisationer på nye måder, åbenhed – og en stærk community-følelse, der går på tværs af netværkene mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og offentlig forvaltning. Og så håber jeg, at vi kan være hinandens laboratorium, hvor vi afprøver nye koncepter i lille skala, får og giver feedback.”

Kort om WiredMind
WiredMind ApS bygger på én grundtanke: At viden skal hurtigere og bredere ud i et nytænkende og æstetisk format, der kan begejstre, fascinere og inspirere til nye samarbejder, nye investeringer og ny forskning på tværs af landegrænser.

Med afsæt i en bred pallette af magasin- og webudvikling, bruger- og motivationsstudier, rådgivning om teknologisk dannelse og tværfaglige innovationssatsninger for teknologiadoption er det WiredMinds mål at skabe gunstige strategiske og praktiske koblinger mellem forskning og virksomheders innovationsfortælling.

Danmark er og vil være et vidensamfund. WiredMind vil bidrage til at skabe det incitament, der skal til for at alle tænker med.

Læs mere om WiredMind her.

Kunne du tænke dig at blive en del af Vidensbyen?
Kunne du tænke dig at blive en del af Vidensbyen eller tage del i et af vores faglige netværk, så tag fat i adm. direktør Marianna Lubanski på ml@vidensby.dk.