Byudvikling

En levende og attraktiv by gennem udvikling af innovationsdistrikt

Science City Lyngby arbejder ud fra en ambition om at gøre Lyngby til en attraktiv og levende by med et arkitektonisk sammenhængende bycentrum og et byliv, der matcher målet om at være en international vidensby. Målet er at virksomheder, borgere, studerende, handlende og alle andre, der har deres gang i byen, oplever en unik sammenhæng mellem by og campus.

Den kommende letbane vil give mulighed for lettere adgang til Kgs. Lyngby og mange af byens virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og strategien tegner en fremtid med en byfortætning, der giver mulighed for flere boliger, mere detailhandel og byliv, flere erhvervsvirksomheder og uddannelsessteder, bedre trafikale løsninger, og en bæredygtig og klimavenlig udvikling.

I ‘Strategi 2020-2025’ er visionen klar. I 2025 har Vidensbyen udviklet et innovationsdistrikt med en klar profil, der kan styrke vores identitet og position i den globale konkurrence om at tiltrækning af talent og virksomheder. Formålet er at skabe vækst og udvikling og en sammenhængende by. Innovationsdistrikts strategien indebærer at vi arbejder på at åbne byen op og vise den vidensproduktion, der finder sted, at dele faciliteter og mødesteder, så viden kan flyde frit og sikre fremtidig innovation.

I 2019 nedsatte bestyrelsen en task force for Innovation District. Task forcen er sparringspartner for bestyrelsen og sekretariatet i strategiarbejdet for at nå visionen i 2025. Task forcen er i efteråret 2023 omdannet til et nyt Forum for Byudvikling.

Hvis du har interesse for at deltage i arbejdet, tag kontakt til direktør Marianna Lubanski.

Vores første flagsskibsprojekt i innovationsdistriktsstrategien var RetailTech Lab i Lyngby Storcenter, hvor flere end 15 af Vidensbyens medlemmer arbejdede tæt sammen om teknologi, uddannelse og løsninger til fremtidens detailhandel. Projektet var et nationalt projekt støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Siden april 2023 er hovedsatsningen Sustainability Lab på Lyngby Hovedgade 94 i tæt samarbejde med særligt Velliv, DEAS og COWI.

Det er glædeligt, at der er blevet plads til mere fokus på detailhandelen i den nye strategi. En styrket detailhandel underbygger visionen om et innovationsdistrikt i Vidensbyen.


Michael Dupont – tidligere forretningschef, Magasin