Science Festival 2022 – små udpluk fra årets samarbejder

Skoler og virksomheder er blevet matchet til årets festival og samarbejderne er i fuld gang.

I løbet af foråret blev skoler og virksomheder matchet i årets Science Festival og 16 skole-virksomhedssamarbejder blev etableret. De deltagende skoler og virksomheder har siden da skulle tage kontakt til hinanden og har stået for at få et spændende besøg eller forløb tilrettelagt.

Nedenfor er nogle af årets samarbejder udfoldet, så temaer, indhold og form kan inspirere flere til at gå i gang med skole-virksomhedssamarbejder.

Årets samarbejder i Science Festival:

1. Topsoe og Lyngby Gymnasium (UNord):
Eleverne i klasserne 2.x og 2.z på Lyngby Gymnasium skal i 2022 arbejde med FNs verdensmål nr. 2: ”Stop sult”. Topsoe arbejder med ammoniaksyntese, designer katalysatorer og ammoniakfabrikker, og det er helt centrale elementer for at opnå mindre sult i verden. Ammoniak bruges nemlig til fremstilling af kunstgødning, og kunstgødning brødføder lidt over halvdelen af jordens befolkning.

Lyngby Gymnasium er meget begejstrede for, at et samarbejde med Topsoe er kommet i stand, og eleverne på gymnasiet vil i løbet af efteråret få en mere virkelighedsnær undervisning gennem casebaserede opgaver fra Topsoe.

Desuden har Lyngby Gymnasium valgt at koble faget engelsk til forløbet, så projektet også får en mere tværfaglig og humanistisk vinkel.

Samarbejdet vil have kick-off i september og afsluttes med en konference og poster session i januar 2023.

2. Lyngby Boldklub og Lundtofte Skole:
7. årgang på Lundtofte Skole havde i uge 39 et samarbejde med Lyngby Boldklub. Det var et super engageret samarbejde, og eleverne havde en rigtig god uge. Der blev samarbejdet, reflekteret og udfordret. De var bl.a. til morgentræning med Superligaholdets fysiske træner, de prøvede Trackman og fik et oplæg om dette, de hørte om det at træne på eliteniveau, og til slut overværede de en superligaholdstræning på stadion. Desuden var der en journalistgruppe der fik indblik i boldklubbens kommunikationsindsatser. 

Omtale af samarbejdet i lokalavisen:
Link: https://www.sn.dk/lyngby-taarbaek-kommune/7-klasse-traenede-paa-superliga-niveau/
Link: https://www.sn.dk/lyngby-taarbaek-kommune/marcel-roemer-maerker-presset-for-en-sejr/

3. Windspace og Virum Gymnasium:
Matematiklinjen på Virum Gymnasium var vært for en temadag, hvor eleverne og et hold fra WindSpace mødtes om udfordringen “Vurdering af en vindpark”.

Business case-udfordringer og dilemmaer fra konkrete og faktiske WindSpace-projekter i Polen blev præsenteret og superviseret af projektleder Christiane Hanke, projektassistent Teo Rocco fra WindSpace. WindSpace-teamet delte deres indsigter og evner i de tekniske løsninger og udfordringer inden for udvikling af vedvarende energi.

Christiane Hanke og Teo Rocco oplevede stor dedikation og engagement fra eleverne på Virum Gymnasium, og direktør Jens Elton Andersen fra Windspace var meget glad for at møde så mange entusiastiske og vidende unge studerende. Han siger: ”Det er så positivt at opleve den næste generations bevidsthed om klimaudfordringer, behovet og deres handlelyst. Det får mig til at tro, at WindSpace og vores andre vedvarende evangelister vil have rigeligt med nye ressourcer til at drive og afslutte det, vi startede for mange år siden”.

Foto: Windspace

4. Nationalmuseet og Virum Gymnasium
Virum Gymnasium var i december måned på besøg på Nationalmuseets afdeling for Forskning, Samling og Bevaring beliggende på Brede Værk. Her blev ca. 20 kemielever introduceret til museets forskningsarbejde i bevaring af bronzealderens egekister fundet i forbindelse med arkæologiske udgravninger.

Det har nemlig vist sig, at bevaringen af bronzealderens egekister skyldes dannelsen af en tynd jernkappe, der omsluttede den centrale del af gravhøjen, hvorved kisten med fx Egtved-pigen i blev indkapslet og forseglet, så forrådnelsen af liget og den omsluttende kiste blev forhindret.

Men hvordan er jernkappen opstået? Det fik gymnasieeleverne svaret på, da de sammen med seniorforsker og adjungeret professor Henning Matthiesen fra National Museet talte om redoxprocesser, dvs. iltnings – og reduktionsprocesser der især foregår i vandholdige jordlag.

Eleverne skulle lave deres egen miniature gravhøj i form af en lukket flaske med tørv og vand, hvorefter de skulle koble flasken til en maskine, der over den næste uge vil logge iltniveauet i flasken. Eleverne vil hjemme på gymnasiet arbejde med data, og de vil forhåbentligt se, at samme kemiske processer, som ved bronzealderens gravhøje, er opstået i deres minigravhøje.

Foto: SCL

5. GEO og Taarbæk Skole
6. GEO og Sankt Knud Lavard Skole

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Geo med speciale i jordbunds- og havbundsundersøgelser fik i uge 39 besøg af både Taarbæk Skole og Sankt Knud Lavard Skole. Her var det elever fra mellemtrinnet, der havde muligheden for at få et kursus i ”Fra jord til ord”. Eleverne fik en levende gennemgang af jordens geologiske historie; fra Big Bang og frem til i dag, hvorefter eleverne fik en indføring i den danske undergrund inkl. praktiske øvelser med jordtypebestemmelse. 
Besøget sluttede af med en rundvisning i Geo’s laboratorie, hvor de så test af havbundsprøver. 

Årets øvrige samarbejder:

7. Lyngby Boldklub og Kongevejens Skole
8. Lyngby Boldklub og Trongårdsskolen
9. Windspace og Cphbusiness
10. City Logistic og Lyngby Friskole
11. Aquaporin og Virum Gymnasium
12. Microsoft og Lyngby Gymnasium
13. Lyngby-Taarbæk Kommune og Fuglsanggårdsskolen
14. Lyngby-Taarbæk Kommune og Billums Privatskole
15. Lyngby-Taarbæk Kommune og Taarbæk Skole
16. Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby Friskole

Tak til årets 16 skole-virksomhedssamarbejder for at være med! Det er altid en stor fornøjelse at se det kæmpe engagement og samarbejde, der udfoldes.

Om Science Festival
Science Festival er skole-virksomhedssamarbejde. Science Festival arrangeres hvert år af Science City Lyngby i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder i området. Projektet er etableret i det tidligere Netværk for Skole, Uddannelser og Virksomheder.

Formålet er at fremme børn og unges interesse for de tekniske og naturvidenskabelige fags anvendelsesmuligheder. Vi ønsker at skabe engagerende og virkelighedsnære oplevelser med naturvidenskab blandt børn og unge samt lade skoler og virksomheder inspirere og udfordre hinanden. Læs mere om Science Festival på projektsiden.