Science Collabs Partnere & Partnerskaber

Projektet Hvad er Science Collabs? Tidligere forløb Partnere & partnerskab

 

Nysgerrig på, hvordan din virksomhed/organisation kan deltage?

Alle virksomheder og organisationer kan deltage i Science Collabs ud fra den betragtning, at der er naturvidenskabelige problemstillinger overalt. Selv om virksomheden har nogle helt andre kerneaktiviteter og ikke identificerer sig som naturvidenskabelig, vil der altid være udfordringer af naturvidenskabelig karakter.

Gevinster for virksomheder:
  • Øget opmærksomhed på virksomheden både som arbejdsplads og bidragsyder til lokalsamfundet.
  • Flere unge interesserer sig for naturvidenskab og styrker virksomheders fremtidige rekruttering.
  • Deltagelse skaber stolthed blandt virksomhedens medarbejdere.
  • Virksomhederne videndeler med hinanden og er med til at løfte børns uddannelse inden for naturvidenskab.
  • Elever og lærere inspirerer virksomhederne til nye måder at håndtere udfordringer på.

Gevinster for skoler:
  • Elevernes motivation, læring og faglighed fremmes gennem en virkelighedsnær undervisning.
  • Elevernes teknologiske og digitale dannelse styrkes.
  • Eleverne får viden og inspiration til fremtidige uddannelses- og karriereveje.
  • Lærerne får netværk til virksomheder.
  • Lærerne får mulighed for at koble teori til konkrete eksempler.

Hvem står bag Science Collabs

Science City Lyngby og Lyngby-Taarbæk Kommune står bag Science Collabs, som er funderet i vores fokusområde for Skole, Uddannelse og Virksomheder. Science Collabs er Science City Lyngbys bidrag til den landsdækkende Naturvidenskabsfestival i regi af ASTRA.

 

Projektpartnere i 2023