Tidligere Science Collabs forløb

Projektet Hvad er Science Collabs? Tidligere forløb Partnere & partnerskab

 

Succesfuldt forløb i 2023

I 2023 blev 10 skole-virksomhedssamarbejder etableret.
Et af de spændende samarbejder, der resulterede i et forløb i forbindelse med Science Collabs 2023, var mellem Fuglsanggårdskolen og DTU National Food Institute og deres interaktive læringsplatform GrowBot Universe.

GrowBot Universe
Hos DTU National Food Institute arbejder de blandt andet med robotiseret dyrkning af afgrøder i deres interaktive læringsplatform GrowBot Universe. Her kan elever eksperimentere med programmerbare farme på forskellige parametre ved at undersøge planters vækst. De har udviklet såkaldte ’TinyFarms’ – et teknologisk og robotiseret mini-drivhus, hvor afgrøderne kan vokse under de bedste betingelser.

Eleverne fik teknologien i hænderne
I maj måned 2023 var 20 elever fra Fuglsanggårdsskolen på besøg hos DTU National Food Institute og deres projekt TinyFarms. Her blev eleverne delt op i fire grupper, hvor de skulle programmere deres egne vandstandsmålere, styre de optimale vækstbetingelser af en virtuel tomat, og kigge på data fra et dyrkningseksperiment.
Til sidst tegnede de deres egen drømme-udgave af en indendørs gård med en budgetbegrænsning og blev altså de første elever til at teste den nye TinyFarm på DTU.

”Både DTU og tinyfarms har fået rigtig meget ud af vores samarbejde med Fuglsanggårdskolen – og for os i tinyfarms specielt den feedback vi fik fra eleverne om vores nye TinyFarms som vi lige har solgt de første af. Det vigtigste for os i forhold til produktudvikling er nemlig at spørge brugerne om det vi bygger har en værdi for dem – og det kunne denne 6. klasse give nogle entusiastiske bud på”, sagde Co-Founder af TinyFarms Samy Tessier.