Bredt samarbejde om bæredygtighed

Science City Lyngbys bestyrelse besluttede i 2021 at Bæredygtighed & Grøn Omstilling skal være et centralt omdrejningspunkt i vores arbejde fremadrettet og det er allerede i fuld gang med at blive omsat til konkrete indsatser og samarbejder. Følg med her.

NYESTE INDSATSER

Charter for Grønne transportvaner

Charter for grønne transportvaner fokuserer på medarbejderes pendling til og fra arbejde og i arbejdsmæssig øjemed. Hensigten er ved at arbejde aktivt med medarbejdernes pendling til arbejdspladsen og med de erhvervsture, der bliver foretaget i tjenestetiden kan arbejdspladser i Lyngby-Taarbæk kommune – kommunale såvel som private – bidrage til at emissioner, inaktivitet og trængsel afledt af trafikken reduceres, og til at øge medarbejdernes sundhed og trivsel.

Den 13. juni om morgenen vil medlemmer af udvalget tilslutte sig det nye charter, og samme eftermiddag kan alle virksomheder, organisationer og individer tilslutte sig den fælles indsats for at styrke de grønne transportvaner i kommunen. Efter 13. juni kan man tilslutte sig Charteret løbende – tag blot fat i os!

Se charter for grønne transportvaner her

Baggrund for udvalgsarbejdet og samarbejdet med Science City Lyngby

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsatte som en del af konstitueringen efter valget i november 2021 et såkaldt §17, stk. 4 udvalg om bæredygtighed. Et §17, stk. 4 udvalg kan invitere eksterne medlemmer, og Science City Lyngby modtog i marts måned en invitation til at indstille op til 8 medlemmer til udvalget.

10. maj blev første mødedag i det samlede udvalg, hvor en bordrunde viste det store og brede engagement, der er i Vidensbyen. Alle organisationer har detaljerede strategier og visioner, og mange aktiviteter i gang allerede.  Ambitionsniveauet er højt. Det nye udvalg vil over de kommende par måneder identificere konkrete tiltag, som vi skal lave sammen – såkaldte sprints – hvor vi på tværs af kommune, uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan opnå meget mere bæredygtighed og CO2 reduktion – sammen.

I udvalget deltager:

 

 

 

 

 

 

 

 • Gitte Kjær-Westermann (B), formand
 • Michael M. Jørgensen (C), næstformand
 • Casper Strunge (C), medlem
 • Karen Marie Pagh Nielsen (F), medlem
 • Bodil Kornbek (A), medlem
 • Marianna Lubanski, adm. direktør, Science City Lyngby
 • Michael Knørr Skov, Markedsdirektør, COWI
 • Charlotte Mark, managing director, Microsoft Development Center
 • Anders B. Møller, Campusdirektør, DTU
 • Flemming Horn Nielsen, adm. direktør Lyngby-Taarbæk Forsyning
 • Hans Andersen, Bæredygtighedsdirektør, DEAS
 • Casper von de Ahé, Center Manager, Danske Shoppingcentre
 • Preben Mac, Boligselskabernes samarbejdsudvalg