Bredt samarbejde om Bæredygtighed

Science City Lyngbys bestyrelse besluttede i 2021 at Bæredygtighed & Grøn Omstilling skal være et centralt omdrejningspunkt i vores arbejde fremadrettet og det er allerede i fuld gang med at blive omsat til konkrete indsatser og samarbejder.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsatte som en del af konstitueringen efter valget i november 2021 et såkaldt §17, stk. 4 udvalg om bæredygtighed. Et §17, stk. 4 udvalg kan invitere eksterne medlemmer, og Science City Lyngby modtog i marts måned en invitation til at indstille op til 8 medlemmer til udvalget.

10. maj blev første mødedag i det samlede udvalg, hvor en bordrunde viste det store og brede engagement, der er i Vidensbyen. Alle organisationer har detaljerede strategier og visioner, og mange aktiviteter i gang allerede.  Ambitionsniveauet er højt. Det nye udvalg vil over de kommende par måneder identificere konkrete tiltag, som vi skal lave sammen – såkaldte sprints – hvor vi på tværs af kommune, uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan opnå meget mere bæredygtighed og CO2 reduktion – sammen.

I udvalget deltager:

 

 

 

 

 

 

 

 • Gitte Kjær-Westermann (B), formand
 • Michael M. Jørgensen (C), næstformand
 • Casper Strunge (C), medlem
 • Karen Marie Pagh Nielsen (F), medlem
 • Bodil Kornbek (A), medlem
 • Marianna Lubanski, adm. direktør, Science City Lyngby
 • Michael Knørr Skov, Markedsdirektør, COWI
 • Charlotte Mark, managing director, Microsoft Development Center
 • Anders B. Møller, Campusdirektør, DTU
 • Flemming Horn Nielsen, adm. direktør Lyngby-Taarbæk Forsyning
 • Claus Skytte, udviklingsdirektør, DEAS / Velliv
 • Casper von de Ahé, Center Manager, Danske Shoppingcentre
 • Preben Mac, Boligselskabernes samarbejdsudvalg