Netværk for Grønne Transportvaner

Science City Lyngbys bestyrelse besluttede i 2021 at Bæredygtighed & Grøn Omstilling skal være et centralt omdrejningspunkt i vores arbejde fremadrettet og det er allerede i fuld gang med at blive omsat til konkrete indsatser og samarbejder. Følg med her.

NYESTE INDSATSER

Charter for Grønne transportvaner

Charter for grønne transportvaner fokuserer på medarbejderes pendling til og fra arbejde og i arbejdsmæssig øjemed. Hensigten er ved at arbejde aktivt med medarbejdernes pendling til arbejdspladsen og med de erhvervsture, der bliver foretaget i tjenestetiden kan arbejdspladser i Lyngby-Taarbæk kommune – kommunale såvel som private – bidrage til at emissioner, inaktivitet og trængsel afledt af trafikken reduceres, og til at øge medarbejdernes sundhed og trivsel.

Der er allerede 15 organisationer der har tilsluttet sig det nye charter (læs om det i Det Grønne Område her)og deltagere herfra mødes for at videndele den 20. september. Vi kan og skal lære af hinandens erfaringer, vi skal indsamle data, så vi kender det aktuelle billede af, hvordan vi aktuelt transporterer os – og vi skal kunne følge forandringerne, når vi fx udskifter erhvervsture fra bil til (el)cykel eller tog, eller vælge at flyve mindre.

Alle virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune kan løbende tilslutte sig det nye Charter og komme i gang med at bidrage til en samlet CO2 reduktion fra transport i kommunen.

Se charter for grønne transportvaner her

Udover transport, er udvalgets medlemmer i gang med at reducere affaldsmængderne i kommunen fra fx renoveringsprojekter, men vi arbejder også med at optimere sortering. Sammen med DTU studerende har vi fx bedt om gode ideer til, hvordan vi kan designe nogle sorteringsløsninger offentlige steder. Vi forsøger at holde liv i materialer ved at dele viden om deres eksistens med hinanden, så brugte byggematerialer eller møbler ikke smides ud, men kan få et nyt liv et andet sted i kommunen. Hvis en boligforening skal skifte 300 køkkener, kan de bruges et andet sted i kommunen? Det er en spændende og svær proces.

Vi er i gang med at øge biodiversiteten i et tæt samarbejde, og forsøger sammen at etablere biodiversitetskorridorer i kommunen (udover Mølleåen der er en naturlig korridor). Lyngby-Taarbæk Forsyning er sammen med kommunen og DTU gået foran på dette område.

Endelig har vi sammen etableret Sustainability Lab som samarbejdsplatform for bæredygtige renoveringer og her arbejder vi nu sammen om at få certificeret vores renoveringer til en ny standard DGNB RUM i samarbejde med Rådet for Grønt Byggeri.

Hvis I vil være med, så tag fat i os og hør om de samarbejder, der er i gang – eller kom med input til noget, du synes vi mangler, som du og din organisation måske vil være en del af?.

Du kan følge med i kommunens informationskanal her.

Baggrund for udvalgsarbejdet og samarbejdet med Science City Lyngby

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsatte som en del af konstitueringen efter valget i november 2021 et såkaldt §17, stk. 4 udvalg om bæredygtighed. Et §17, stk. 4 udvalg kan invitere eksterne medlemmer, og Science City Lyngby modtog i marts måned en invitation til at indstille op til 8 medlemmer til udvalget.

10. maj blev første mødedag i det samlede udvalg, hvor en bordrunde viste det store og brede engagement, der er i Vidensbyen. Alle organisationer har detaljerede strategier og visioner, og mange aktiviteter i gang allerede.  Ambitionsniveauet er højt. Det nye udvalg vil over de kommende par måneder identificere konkrete tiltag, som vi skal lave sammen – såkaldte sprints – hvor vi på tværs af kommune, uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan opnå meget mere bæredygtighed og CO2 reduktion – sammen.

I udvalget deltager:

 

 

 

 

 

 

 

 • Gitte Kjær-Westermann (B), formand
 • Michael M. Jørgensen (C), næstformand
 • Casper Strunge (C), medlem
 • Karen Marie Pagh Nielsen (F), medlem
 • Bodil Kornbek (A), medlem
 • Marianna Lubanski, adm. direktør, Science City Lyngby
 • Michael Knørr Skov, Markedsdirektør, COWI
 • Charlotte Mark, managing director, Microsoft Development Center
 • Anders B. Møller, Campusdirektør, DTU
 • Flemming Horn Nielsen, adm. direktør Lyngby-Taarbæk Forsyning
 • Hans Andersen, Bæredygtighedsdirektør, DEAS
 • Casper von de Ahé, Center Manager, Danske Shoppingcentre
 • Preben Mac, Boligselskabernes samarbejdsudvalg

Lignende projekter

Gå på opdagelse i flere af Vidensbyens projekter med samme fokusområder.