#2 Green Talk – Charter om Grønne Transportvaner

Science City Lyngby inviterer til Green Talk om grønne transportvaner med spændende oplægsholdere fra DTU Transport og udvalgsmedlemmer fra kommune og virksomheder, der står bag det nye Charter

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har netop godkendt et nyt Charter for Grønne Transportvaner udviklet i samarbejde med udvalg for bæredygtighed.

Charter for grønne transportvaner fokuserer på medarbejderes pendling til og fra arbejde og i arbejdsmæssig øjemed. Hensigten er ved at arbejde aktivt med medarbejdernes pendling til arbejdspladsen og med de erhvervsture, der bliver foretaget i tjenestetiden kan arbejdspladser i Lyngby-Taarbæk kommune – kommunale såvel som private – bidrage til at emissioner, inaktivitet og trængsel afledt af trafikken reduceres, og til at øge medarbejdernes sundhed og trivsel.

Den 13. juni om morgenen vil medlemmer af udvalget tilslutte sig det nye charter – din organisation/virksomhed kan også komme med i den fælles indsats for at styrke de grønne transportvaner i kommunen. Den 13. juni om eftermiddagen åbnes der nemlig for en bred debat om, hvad der skal til for at lykkes med at få flere til at overveje grønne transportløsninger og her kan I tilslutte jer det nye charter.

Se charter for grønne transportvaner her

Program

  • Velkomst og Science City Lyngbys visioner og arbejde med bæredygtighed v/ direktør Marianna Lubanski fra Science City Lyngby
  • Hvordan transporterer vi os lige nu? Hør de nyeste transportdata og trends i vores transportmønstre v/ professor Hjalmar Christiansen, DTU Transport
  • Charter for grønne transportvaner – hvad er det vi gerne vil opnå som kommune og udvalg? v/ repræsentanter fra kommunens udvalg for bæredygtighed der har udviklet det nye charter, herunder formand for arbejdsgruppen Michael Knørr Skov, Markedschef i COWI og ekspert i trafik
  • Paneldebat + spørgsmål og svar
  • Tak for i dag

Arrangementet er kl. 16-17.30 og åbent for alle. Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning og oplægsholdernes tid. Se formular nedenfor.


Baggrund
Science City Lyngbys bestyrelse besluttede i 2021, at bæredygtighed og grøn omstilling skal være et centralt omdrejningspunkt i vores arbejde fremadrettet og det er allerede i fuld gang med at blive omsat til konkrete indsatser og samarbejder i Lyngby. Vi vil bl.a. iværksætte en serie af arrangementer, hvor vi sætter spændende personer og cases på programmet, der skal belyse et konkret fokus inden for bæredygtighed, grøn omstilling og klimaet. Vi kalder serien af inspirationsarrangementer for ‘Green Talks’.