Generalforsamling 2015

Trafik i Vidensbyen

Vidensbyen inviterer til den fjerde ordinære generalforsamling, som afholdes i de flotte omgivelser hos COWI den 21. april 2015.

Første del af programmet vil bestå af den formelle generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Herefter følger en spændende inspirations- og debatdel med fokus på ’Trafik i Vidensbyen’ – både nutidige relevante analyser og projekter samt fremtidens innovative løsninger.

Vi bliver præsenteret for 3 interessante oplæg, hvor Markedschef hos COWI, Rasmus Albrink, vil fortælle om trafikale udfordringer og løsninger i Lyngby og i regionen. Centerchef hos Movia, Per Gellert, supplerer med et oplæg omhandlede mobilitetsplanlægningen, Mobility Management. Efterfølgende vil Institutdirektør Niels Buus Kristensen fra DTU Transport præsentere et bud på fremtidens transport i forhold til nye teknologier og deleøkonomi.

Generalforsamlingen afsluttes med en reception, hvor medlemmerne får mulighed for at netværke og diskutere de mange udviklingstiltag i Vidensbyen.