Vidensbyen bag lokalt cykelsti-projekt

Cykelsti mellem centrum og DTU får støtte fra Bæredygtighedspuljen.

Cyklen er et yndet transportmiddel i Lyngby – ikke mindst for byens mange studerende. Nu får Lyngby sin første markerede cykelsti, efter at Lyngby-Taarbæk Kommune via Bæredygtighedspuljen har valgt at støtte projektet. Cykelstien vil bestå af allerede eksisterende cykelstier mellem centrum og DTU, som markeres med prikker på den 2,3 kilometer lange strækning. Ifølge planen skal cykelstien stå klar til studiestart i september.

”Det er de færreste universitetsbyer, som kun har 5-6 minutters cykeltransport mellem centrum og campus. Alligevel oplever vi indimellem, at DTU og bymidten kommer til at fremstå som to adskilte verdener. Med projektet vil vi gerne være med til at binde områderne sammen, og synliggøre over for studerende og andre, at der er en verden af nye muligheder for enden af et kort cykeltur”, fortæller borgmester Sofia Osmani, der samtidigt oplyser, at man sigter på at øge cyklismen med 10 pct. på strækningen.

Konkret vil den markerede cykelsti løbe fra Lyngby Hovedgade ved Toftebæksvej til DTUs kommende samlings- og velkomstrum DTU Origo på Anker Engelunds Vej. Strækningen er valgt på baggrund af korte afstand og sikkerhed. Fx vil cyklister på cykelstien ikke komme i nærheden af Letbane-projektet før de er ved DTU Origo, oplyser Lyngby-Taarbæk Kommune.

Cykelruten er et af de projekter, der modtager støtte fra kommunens bæredygtighedspulje. Formand for bæredygtighedsudvalget, Charlotte Algreen, arkitekt MAA, er glad for projektet: ”Cykelruten viser helt konkret, hvordan den bæredygtige omstilling kan komme op i gear. Det er løsninger som denne, der skaber en forandring: Flere motiveres til at lade bilen stå og vælge cyklen til. Og ideen er udviklet i fællesskab mellem flere aktører i kommunen. Det er vejen frem for den grønne omstilling – vi skal hjælpes ad for at få omstillingen i gang”.

En samlet Vidensby bag projektet

Bag projektet står Lyngby-Taarbæk Vidensby i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, DTU, Polyteknisk Forening og Handelsforeningen. Idéen opstod i Vidensbyens Netværk for Mobilitet, som fik stor opbakning til at arbejde videre med projektet.

”Cykelstien supplerer de mobilitetsinitiativer, vi har igangsat eller kommer til at igangsætte på campus de kommende år. Det er vigtigt for os, at vores mange studerende og medarbejdere færdes på en sikker og nem måde både på campus og på vej hertil. Derudover er det et ønske for os alle, at DTU bliver tættere knyttet til bymidten, så byliv og studenterliv bliver mere blandet”, udtaler Claus Nielsen, administrerende direktør på DTU.

Netop ønsket om at få mere studenterliv i bymidten har også været drivkraften for Handelsforeningens engagement i projektet. ”Vi skal blive bedre til at få studerende til at bruge byens tilbud noget mere. Det er vores forhåbning, at flere studerende vil komme i bymidten. Samtidigt skal vi som handel hele tiden være gode til at gøre os attraktive overfor de studerende”, fortæller Handelsforeningens formand Michael Dupont.

I Lyngby-Taarbæk glæder administrerende direktør Marianna Lubanski sig over opbakningen til projektet.

”Projektet er godt eksempel på, hvordan vi i Vidensbyen kan samle aktører på tværs af sektorer omkring en idé. Arbejdsgruppen har været bredt sammensat, så vi har kunnet supplere hinanden godt med vores respektive fagkundskaber og indsigter i forskellige forhold”.  

Tiltaget er et blandt flere, som Vidensbyen, Handelsforeningen, DTU, Polyteknisk Forening og Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med for at binde centrum og DTU bedre sammen.