Nyt medlem: Polyteknisk KollegieSelskab

Science City Lyngby byder velkommen til Polyteknisk KollegieSelskab

Polyteknisk KollegieSelskab er et non-profit administrationsselskab, der er ejet af de administrerede kollegier. Selskabet administrerer i øjeblikket 8 kollegier, hvoraf 4 er beliggende på DTU Lyngby Campus. Selskabet har en stor specialviden og erfaring med opførelse, drift og vedligeholdelse, renovering og ejendomsadministration med reference tilbage til opførelsen af det første kollegie på DTU i 1965.

Selskabet er veldrevet og velkonsolideret, og har et ønske om at opføre billige kollegieboliger. ’Der er brug for nye tidssvarende kollegier, der er til at betale uden, at de studerende skal arbejde mere end de studerer”, udtaler forretningsfører Mohamed El Bahri. De fleste af de kollegier, som selskabet administrerer er af ældre dato, hvorfor selskabet er i færd med de indledende forberedelser til fremtidige renoveringer. Mohamed El Bahri udtaler; ’mange af vores kollegier er bygget samtidig og står overfor omfattende renoveringer, som vi ønsker at gøre så bæredygtigt som muligt. Vi er allerede i gang med at renovere Kampsax Kollegiet, og kan herfra trække på en del erfaringer. Vi ved en del om, hvordan nutidens unge foretrækker at bo, ligesom vi har opskriften til at opføre billige kollegier. Da der fortsat er efterspørgsel efter kollegier, ønsker vi udover at renovere også at opføre kollegier. Begge dele ønsker vi at gøre i samarbejde med andre. Derfor er et medlemskab i Science City Lyngby en oplagt platform for os, hvor vi kan møde potentielle samarbejdspartnere og ikke mindst få og dele viden om bæredygtig renovering”.

Vi er glade for, at Polyteknisk KollegieSelskab har meldt sig ind i Science City Lyngby”, udtaler direktør Marianna Lubanski. “Bæredygtig renovering er et stort fokusområde for mange af vores medlemmer. Samtidig er det meget vigtigt for os, at de unge studerende kan bo billigt, tæt ved DTU og dermed byen. De unge giver byen liv og arbejdskraft, og vi kan bedre involvere dem i fælles aktiviteter fx Hackathons, når de bor lokalt. Vi ser frem til samarbejdet over de kommende år.”

Velkommen til!

Et medlemskab i Science City Lyngby en oplagt platform for os, hvor vi kan møde potentielle samarbejdspartnere og ikke mindst få og dele viden om bæredygtig renovering.