Nyt medlem: Lyngby Alm. Boligselskab

Science City Lyngby byder endnu et nyt medlem velkommen i fællesskabet

Lyngby alm. Boligselskab består af 20 boligafdelinger og udlejer lige over 2100 almene boliger fordelt over hele kommunen. Lyngby alm. Boligselskab har som målsætning at fremme udlejning af moderne boliger til en rimelig husleje, der varetager nuværende og kommende beboeres interesser. To vigtige emner fylder på dagsordenen for boligselskabet lige nu – beboerdemokrati og byggeri. For en stor del af selskabets afdelinger er der enten igangværende eller kommende renoveringsprojekter, og det er selskabets fokus også fremover at kunne tilbyde gode og tidssvarende boliger med  energieffektive forsyningskilder og opdaterede installationer.

Lyngby alm. Boligselskab glæder sig til at blive en del af videns fællesskabet i Science City Lyngby.

’Vi ønsker at være synlige og engagerede i lokalsamfundet og at være en del af de lokale fællesskaber i Lyngby-Taarbæk Kommune. Som medlem i City Science Lyngby får vi mulighed for at få et tæt samarbejde med kommunens øvrige aktører som f.eks. KAB-Lyngby Boligselskab, pensionskasserne, men også med DTU og alle de store virksomheder i Vidensbyen, hvilket giver os ny viden og unik erfaringsudveksling, der kan komme vores lejere og ansatte til gavn’, udtaler Preben Mac.

’Vi er glade for at Lyngby alm. Boligselskab har meldt sig ind i Science City Lyngby, udtaler direktør Marianna Lubanski, ’vi har brug for alle kræfter for at nå i mål med den grønne omstilling i kommunen og boligselskaberne spiller en unik rolle i forhold til renovering af boligmassen. Dertil kommer at I har den direkte dialog med rigtig mange borgere, som vi sammen kan understøtte og involvere i omstillingen. Vi har allerede glæde af dialogen i udvalg for bæredygtighed, og vi ser frem til at kunne udbygge samarbejdet i de kommende år’.

Lyngby alm. Boligselskab har DAB som administrator, der fungerer som administrationsselskab for knap 54.000 primært almene boliger i Danmark.

Velkommen til!