Medlemsstafet: Benjamin Salvad

Stafetten løber videre blandt medlemmerne

Medlemsstafetten landede i denne omgang hos Benjamin Salvad, skoleleder, Lyngby Private Skole. Han har modtaget stafetten af Pernille Bogø Bach med spørgsmålet: “Hvordan får vi sammen skabt en god ramme og udvikling fra folkeskole over ungdomsuddannelser og videre op til virksomhederne i området, hvor vi alle har det hele menneske og den klode vi bor på, i fokus?”

 

Hvad optager dig lige nu?

At få mennesker til at gro – voksne såvel som børn. At skabe et miljø, hvor tryghed og omsorg for hinanden sikrer en kontinuerlig motivation og lyst til at lære og være sammen. At skabe yderligere bånd til vores nære og fjerne omverden, som kan hjælpe både os og andre i vores udvikling.

Hvor får du inspiration fra?

Fra en verden i hastig udvikling. En tanke om, at fremtiden tilhører dem, der formår at være noget for andre. At vi ikke kun skal lære eleverne kongerækken, det periodiske system og tyske verber, men i lige så høj grad åbne de unge menneskers øjne for samarbejde, lysten til at skabe, se motiver og være kritisk. En verden i konstant bevægelse kræver helt nye måder at tænke på.

Hvilket mål for Science City Lyngbys udvikling ligger dig mest på sinde?

Jeg har et stort ønske om, at LpS fremstår som en stærk og attraktiv samarbejdspartner i foreningens ønske om at skabe strategiske partnerskaber. At vi sammen med andre uddannelsesinstitutioner, kommunen og virksomheder kan skabe samarbejder, der er til alles fordel. At vi kontinuerligt kan skabe initiativer, der skaber muligheder for læring og udvikling for alle vores unge mennesker.

Spørgsmål fra Pernille Bogø Bach, Rektor U/NORD:

Hvordan får vi sammen skabt en god ramme og udvikling fra folkeskole over ungdomsuddannelser og videre op til virksomhederne i området, hvor vi alle har det hele menneske og den klode vi bor på, i fokus?
Vi udvikler og vedligeholder vores samarbejder. Sammen skaber vi en fælles rød tråd, hvor menneskesyn, fremtid og værdier understøtter vores fælles mission om at skabe den bedste verden – både for os selv om vores efterkommere. På det lavpraktiske plan prioriterer vi resurserne, så vi kan indgå i de sjove og udviklende samarbejder. Ligesom vi forpligter os gensidigt til at fastholde og udbygge vores dialog.

Hvilket sted i Vidensbyen ville du anbefale til andre?

Kig forbi vores skønne sted midt i Lyngby. En lille oase med træer, gode muligheder for bevægelse og fred og ro. Her nyder vi at dele vores områder med bedsteforældre, børnebørn og mange andre i weekender, eftermiddage og aftener. Vi ønsker at være en del af den verden vi bor i – både det nære og det fjerne. Vi ser det derfor også som en naturlighed, at vores rammer kan nydes af alle andre, som kan få en god oplevelse ud af det.

Hvem vil du gerne sende stafetten videre til?

Sjællandske Medier

Hvad vil du gerne spørge Sjællandske Medier om?

Hvordan hjælper vi bedst hinanden med at vise verden alle de supersjove og udviklende projekter, som Vidensbyen og vores samarbejder skaber, så vi sammen kan skabe endnu mere lyst til og viden om vores tråde på tværs af hele foreningen?

Find flere besvarelser på medlemsstafetten her.