Medlemsstafetten skifter endnu engang hænder

Stafetten løber videre blandt medlemmerne

Lars Viborg Jørgensen, rektor på H.C. Ørsted Gymnasiet har overtaget stafetten fra Christine Antorini, LIFE. Læs om Lars’ tanker for at motivere flere piger til at vælge tekniske gymnasier, hvor han giver sit besyv med til, hvordan man kan gøre det.

 

 

Hvad optager dig lige nu?

H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby er, som en del af TEC, optaget af, at være med til at fremtidssikre Danmark, ved at uddanne elever, der kan håndtere og udvikle bæredygtige og grønne løsninger. Jeg er særligt optaget af læringsledelse, og hvordan vi kan bruge vores helt nye bygning til at skabe optimale rum for læring. Vi har et særligt fokus på de ekstra-curriculære aktiviteter, hvor eleverne kan mødes på tværs af klasser og årgange. Det bidrager til høj trivsel, som er en forudsætning for, at eleverne kan udfordres optimalt i læringsprocessen.

Hvor får du inspiration fra?

Generelt bliver jeg inspireret, af alle tiltag der er er med til at motivere til livslang læring. Forløb hvor man ”lærer at lærer” og konstant er sulten efter at lære nye ting. Jeg er meget taknemmelig for, at være placeret i et område, med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer der er eksperter på netop dette område.

Hvilket mål for Science City Lyngbys udvikling ligger dig mest på sinde?

Science City Lyngby er, set med danske øjne, et netværk i særklasse. Som rektor for et teknisk gymnasium, er jeg naturligvis mest interesseret i den del af netværket der handler om skole, uddannelse og virksomheder, men jeg er generelt imponeret over, hvorledes ideer og nytænkning hurtigt bliver omsat til konkrete arrangementer af høj kvalitet, fx Startup Bootcamp, hvor en masse unge mennesker fik inspiration til iværksætteri.

Spørgsmål fra Christine Antorini, LIFE:

Hvad kan vi gøre for at motivere flere piger til at vælge en teknisk gymnasieuddannelse?

Jeg har spurgt mine lærere og ChatGPT. Det er umuligt at give et entydigt svar, men her er en håndfuld bud:

  • Skabe et stærkt narrativ om uddannelsens centrale rolle i at drive den grønne omstilling.
  • Fortælle om det stimulerende sociale miljø og kommunikere stærkere, at HTX ikke kun er for eliten/nørder.
  • Bruge rollemodeller. Lade piger fortælle andre piger om valget af naturvidenskab.
  • Udfordre stereotyperne om tekniske uddannelser.
  • Sikre at folkeskolen har kendskab til de mange spændende muligheder, der ligger i at vælge en teknisk gymnasieuddannelse.

Hvilket sted i Vidensbyen ville du anbefale til andre?

Vi har en ambition om at åbne gymnasiet mod omverdenen og en målsætning om, at bygningen skal summe af aktivitet både dag og aften. Vi vil gerne være med til at facilitere aktiviteter i lokalområdet, og dermed være medskaber af et mere robust civilsamfund. Vi har allerede lagt hus til flere kurser og generalforsamlinger og håber, at andre i lokalområdet har lyst til at bruge vores dejlige bygning efter skoletid.

Hvem vil du gerne sende stafetten videre til?

Rektor Pernille Bogø Bach, UNORD

Hvad vil du gerne spørge Pernille om?

Kunstig intelligens (AI), for tiden ChatGPT, forventes fundamentalt at ændre vores måde at arbejde, undervise og lære på. Hvilke muligheder ser du i teknologien, og kan vi mon opnå synergi-effekter ved at bruge netværket i Science City Lyngby?

Find flere besvarelser på medlemsstafetten her.