Fællesmøde for Vidensbyens 7 netværk

For første gang inviteres alle deltagere i de syv Vidensbynetværk til et dynamisk fællesmøde d. 29/5 hos Microsoft i Lyngby. Her sætter vi fokus på netværk som erhvervskompetence, resultaterne af Vidensbynetværkenes initiativer, og Vidensbyens unikke partnerskabs-model. 

Dagens program giver således mulighed for at stifte nye bekendtskaber blandt Vidensbyens øvrige netværksdeltagere samt at blive opdateret på de mange spændende samarbejdsmuligheder i Vidensbyen. For information om tovholderne for Vidensbynetværkene – se her.

Arrangementet er for alle deltagere i Vidensbynetværkene, som alle har modtaget en kalenderinvitation direkte.