Tovholdere

Hver af Vidensbyens netværk ledes af en tovholder, som er udpeget af Vidensbyens formandskab og kommer fra en af Vidensbyens medlemsvirksomheder/organisationer. Tovholderen har det overordnede faglige ansvar for netværket og fastlægger netværkets temaer.

Netværkstovholdere

Tovholdere