150 nye boliger på vej i Lyngby

To gamle haller skal nedrives for at åbne plads for ca. 150 nye ungdoms- og familieboliger.

To hangarlignende haller ligger i dag spøgelsestomme hen i boligafdelingen Fortunen Øst i Lyngby, men i løbet af 2018 vil der være stor aktivitet omkring de to haller. Repræsentantskabet i Lyngby Boligselskab har nemlig d. 1. februar vedtaget at rive hallerne ned og bygge ungdoms- og familieboliger på arealet. Boligselskabet har i valget af et projekt for grunden bl.a. lagt vægt på, at det skal komme beboerne til gode og harmonere med behov og planer i nærområdet.

Kaj Eliasen, formand for Lyngby Boligselskab, forklarer:
Grunden grænser lige op til DTU, så vi er ikke i tvivl om, at boligerne vil være meget attraktive for de studerende. Der er et stort behov for studieboliger, og vi er i Lyngby Boligselskab også rigtigt glade for at kunne være med til at virkeliggøre Vidensbyens vision om at udvikle Lyngby til en levende universitetsby. Desuden får vi en bygning, som
følger den kommende letbanes bue og dermed skærmer for støj for beboerne i Fortunen Øst. Den nye bygning vil selvfølgelig blive optimalt støjisoleret.”

Et foreløbigt skitseprojekt arbejder med ca. 150 boliger i en 3-7 etages bygning fordelt på:

  • 100 ungdomsboliger på ca. 45 m2
  • 20 familieboliger på op til 85 m2
  • 30 boliger til folk med lav betalingsevne (fx flygtninge) på ca. 30 m2

Boligprojektet i Fortunen Øst skal godkendes i en lokalplanproces, som forventes fuldført inden udgangen af 2017. Herefter forventes indflytning i løbet af 2020.

Læs mere om nyheden hos KAB