100 dage i Sustainability Lab

Visionen for Sustainability Lab var og er at skabe et mødested i byen, hvor alle medlemmer og andre interesserede kan mødes og samarbejde om en mere bæredygtig fremtid. Mødesteder der er åbne og understøtter innovation i en by. Her kan man mødes med ansatte fra andre organisationer, man kan lære af hinandens erfaringer og man kan blive inspireret til at tage nye beslutninger.

Sustainability Lab åbnede ultimo april, og de efterfølgende måneder har været travle. Næsten tusinde personer har lagt vejen forbi til møder, workshops, rundvisninger, pitch sessioner eller lignende. Vores medlemmer og samarbejdspartnere tager eksisterende eller potentielle kunder eller lejere med, der overvejer en mere bæredygtig renovering af eksisterende lokaler.

Femten medlemsvirksomheder mødes og samarbejder om at dele viden om bæredygtig renovering. Her er alle typer af lokaler i spil fra erhverv, til boliger, børnehaver, kollegier, hoteller, undervisningslokaler, fællesrum, osv. Byggeriet fylder næsten 40% af vores samlede CO2 regnskab, så det at vi har vist, at vi kan skære næsten 40% CO2 af en renovering, er rigtig spændende for mange ejendomsejere.

Lyngby-Taarbæk Kommune bruger vores nye fælles mødested til at afholde mange møder om bæredygtighed. Det er møder om ansvarligt forbrug, grønne transportvaner, el-lade standere eller solpaneler i byen – nogle med samarbejdspartnere andre med borgere. Hele omstillingen til mere bæredygtig renovering giver grobund for nye virksomheder med nye løsninger, som vi også følger og samarbejder med. Fire virksomheder er nu flyttet ind i vores kontorfællesskab, hvoraf den ene virksomhed vokser måned for måned. En femte flytter ind til november.

Endelig har otte internationale delegationer besøgt vores mødested fra Holland, Tyskland, Italien, Belgien, Israel, Australien og USA. Det giver global synlighed og branding af Lyngby-Taarbæk Kommune som en Science City man skal holde øje med og kan lære af. Byen har taget vores nye mødested til sig.

At Sustainability Lab så også indimellem fungerer som klublokale for Science Girls, vores nye klub for piger med interesse i naturvidenskab og teknologi, og som Science City Lyngbys sekretariat giver liv og glade dage på kontoret.

Hvis du ikke har været forbi endnu, så book et møde eller hold øje med aktiviteter, der finder sted via vores nyhedsbrev eller under ’arrangementer’ her på hjemmesiden. Her sker så mange forskellige ting indenfor bæredygtighed, at der helt sikkert er et tema ind imellem, der taler ind i dit fag felt eller interesseområde.