Smart Vidensby

Lyngby som Living Lab for smart byudvikling

Baggrund

Byggeaktiviteten i Lyngby er i rivende udvikling med etablering af flere nye erhvervs-domiciler, udvikling af et universitetsnært vækst- og erhvervscenter og mulighed for udvikling af bymidten i forbindelse med den kommende Letbane. Vidensbyen ønsker med Smart Vidensby-samarbejdet at bidrage til at sikre de bedste og mest energieffektive bygge- og renoveringsprocesser i Lyngby.

Smart byudvikling kræver adgang til data om det eksisterende byrum samt indsamling og beregninger på nye data. Nuværende renoverings- og byggeprojekter har en lang etableringsproces, hvor data skal hentes fra mange forskellige kilder. En samling af data på dette område vil ikke kun lette arbejdet med indhentning af data, der vil også kunne udvikles nye værktøjer til smartere beregninger af bygningers potentiale og samspil med resten af byrummet. Kort sagt vil man opnå et bedre beslutningsgrundlag for smartere byplanlægning.

Idéen til Smart Vidensby udspringer fra Vidensbynetværket for Klima og Grøn Teknologi

Formål

Formålet med Smart Vidensby er at gøre Lyngby-Taarbæk til et udviklingslaboratorium, hvor man bruger virkelige data fra byen til udvikling af ny teknologi og viden der skal skabe en bedre sammenhængende by.

På baggrund af den opsamlede viden og data skal der udvikles smarte værktøjer, der kan give borgere, bygherrer, politikere, sagsbehandlere, virksomheder og lignende et bedre beslutningsgrundlag, når de skal i gang med bygge- og renoveringsprojekter i Lyngby.

Projektpartnere

NIRAS | DTU | LTK

LOGO-NIRAS-CMYK-eps   DTU-3