Lyngby som internationalt knudepunkt

Tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent

Videnbyen arbejder på at integrere uddannelse, forskning, erhvervsliv, bolig, by og erhvervsliv på nye og spændende måder for at realisere visionen om at skabe en levende universitetsby for både danske og internationale borgere og gæster.

Byen har sammen med forskellige projektpartnere og interessenter igangsat forskellige initiativer for internationale. Denne side er et forsøg på at skabe et overblik over nyheder, tilbud og relevant information målrettet internationale borgere, studerende og medarbejdere.

Nyt Greater Copenhagen-initiativ
Mangel på kompetent arbejdskraft stiger i disse år og er en barriere for vækst. Danmark er i hård konkurrence med andre lande om kompetente hænder og kloge hoveder. Dette er baggrunden for et nyt fyrtårnsprojekt, som vil styrke virksomhedernes tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter i Hovedstadsregionen. Region Hovedstaden har givet 14,4 mio. kr. til projektet i perioden 2018-2020. International House Copenhagen og Copenhagen Capacity er leadpartnere. De har mange års erfaring med internationale talenter og virksomheder, der efterspørger international arbejdskraft. Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Vidensby er lokale partnere i projektet.

Projektet tilbyder fire typer af ydelser:
1 – Digitale kampagner og events: Tiltrækning af udenlandske medarbejdere via digitale rekrutteringsindsatser og karriereevents i udlandet
2 – Regionalisering af “New in DK” service: Udvide og styrke eksisterende New in Denmark services til kommuner i Greater Copenhagen
3 – Bedre adgang til boliger i regionen: Housing events for internationale borgere, der søger bolig og/eller inspiration til kultur og fritidstilbud
4 – Fastholdelse af internationale studerende via karriere-og jobmatchingevents.
Læs mere om fyrtårnsprojektet.

Karriereevent for internationale kandidater
Sammen med en række partnere afholder Vidensbyen karriereevents for virksomheder, internationale studerende, specialister og spouses. Målet er at skabe matches mellem virksomheder med åbne jobpositioner og internationale kandidater med de rette kompetencer. Karriereeventet er støttet af fyrtårnsprojektet.
Læs mere om projektet.

Markering af studiestart
De studerende er et stort aktiv for byen, hvorfor Lyngby-Taarbæk Vidensby har taget initiativ til at fejre studiestarten hver september.
Læs mere om Lyngby som studieby og hvordan vi byder nye studerende velkommen til Lyngby.

Hjælp til partnere og ægtefæller af bl.a. internationale forskere 
Videnbyen har igangsat et mentorprogram, designet til jobsøgende partnere og ægtefæller af internationale ansatte heriblandt forskere, der arbejder eller bor i Lyngby-Taarbæk Kommune. Målet er at tiltrække internationale talenter og specialister ved at bidrage til at forbedre forholdene for dem og deres familier.
Læs mere om Vidensbyens mentorprogram og lignende initiativer fra projektpartnere.

Tiltrækning af videnstunge virksomheder
Tiltrækning af flere vidensarbejdspladser og -virksomheder og et tættere samarbejde mellem virksomheder, by og uddannelse – en udvikling som går hånd i hånd med Vidensbyens strategi. Tiltrækningen af de mange virksomheder og erhvervsklynger omkring DTU og i Lyngby bygger broer på tværs af sektorer og er med til at fastholde DTUs position som et af Europas førende tekniske universiteter.
Læs mere om at tiltrække nye virksomheder og skabe et levende bymiljø.

Udvikling af en levende universitetsby – også for internationale
Kulturelle begivenheder og oplevelser i Lyngby spiller en vigtig rolle i visionen om at skabe en levende universitetsby. Forskellige interessenter deltager i at skabe aktiviteter rettet mod forskellige grupper som bl.a. studerende, virksomheder, borgere og besøgende.
Se vores begivenhedsside eller Visit Lyngbys hjemmeside for mere information om arrangementer.