Greater Copenhagen Career Program

– Et mentorprogram for internationale studerende i Danmark

Sammen med Relocare Group A/S og Nelleberg Potentialeudvikling skal Science City Lyngby fra efteråret 2020 og fire år frem levere frivillige mentorer til Greater Copenhagen Career Program, der sigter mod at fastholde internationale studerende i Danmark efter endt uddannelse.

6 måneders mentor -og netværksprogram

Greater Copenhagen Career Program består af et 6 måneders mentor- og netværksprogram for internationale studerende i Danmark, og indeholder både workshops om bl.a. CV-skrivning, brug af LinkedIn og dansk virksomhedkultur samt en tilhørende mentordel, hvor en frivillig mentor med samme faglige baggrund eller personligt match som menteen vejleder og hjælper den studerende ind på det danske arbejdsmarked.

Programmet har med stor succes været gennemført i regi af Københavns Erhvervshus over en årrække, og Science City Lyngbys direktør, Marianna Lubanski glæder sig sammen med partnere til at byde ind på opgaven:

Det er fantastisk, at vi nu i Vidensbyen igen har et mentorprogram for internationale talenter bosiddende i Danmark, og vi vil gøre vores bedste for at få så mange internationale studerende som muligt i gang med en karriere i Danmark.

Vigtige datoer i 2021/2022: 

  • Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 16.30-18.30: Kort online informationsmøde omkring programmet (frivilligt)
  • Tirsdag den 9. november 2021 kl. 9-15: Online kick off og workshop
  • Løbende: Individuelle mentor-mentee møder
  • Tirsdag den 11. januar 2022 kl. 15-17: Mentor-mentee midtvejsmøde og update
  • Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 15-17: Statusmøde
  • Maj 2022: Afslutningsreception

Download onepager med mere information: Bliv mentor – Greater Copenhagen Career Program – November 2021

Vil du være mentor i næste runde af Greater Copenhagen Career Programme, er du meget velkommen til at kontakte Malene Stausholm Perkins fra Relocare Group på msp@relocare.dk.

Frivillige karrierementorer søges – både danske og internationale

Som en del af programmet søger partnerskabet frivillige mentorer, der kunne have lyst til at hjælpe en studerende på vej på det danske arbejdsmarked. Som mentor forpligter man sig til en løbende dialog og kontakt med en mentee over en periode på seks måneder.
Relocare Group A/S og Nelleberg Potentialeudvikling står for coaching og vejledning af alle mentorer under hele forløbet.
Første mentorforløb startede i november 2020 og alle mentees og mentorer er fundet. Andet mentorforløb startede i april 2021.

Baggrund

Science City Lyngby arbejder målrettet med at tiltrække og fastholde internationale vidensarbejdere, forskere og studerende, bl.a. via mentorordninger og en lang række andre tilbud til de mange internationale medarbejdere, borgere og besøgende. Mentorprogrammet er forankret i Netværk for Internationalisering.