COOPERATE – et samarbejde mellem Lyngby, Eindhoven og Prag

Science City Lyngby bidrager til at bygge stærkere europæiske økosystemer

Danmark topper “European Innovation Scoreboard”, hvor blandt andet EU-landene dyster på deres forsknings- og innovationsperformance. Ranglisten bekræfter, at en kombination af veluddannet, kreativ arbejdsstyrke og en exceptionel tradition for offentlig-privat samarbejde fremmer innovation.

EU støtter projektet COOPERATE over de næste to et halvt år og målet er at hjælpe andre økosystemer rundt omkring i EU med at få etableret lignende samarbejder. Tværgående samarbejder er lig med videndeling og dermed en øget innovationskraft lokalt og regionalt, hvilket giver nationale konkurrencefordele, der tydeligt afspejles i EU’s Innovation Scoreboard, hvor Danmark og Holland begge er topscorere.

DTU Skylab skal sammen med Science City Lyngby over de næste år assistere med sine erfaringer i, hvordan man opbygger lokale dialoger og projektsamarbejder særligt i nye EU-medlemslande. I første fase vil projektet bistå med at udvikle det tjekkiske økosystem i Prag og efterfølgende vil man udvide med yderligere to byer. 

DTU har et af de mest veludbyggede og sammenhængende økosystemer for innovation og entreprenørskab blandt tekniske universiteter i Europa, og især DTU Skylab er et interessant sted for studerende, forskere og erhvervsliv. 

Projektet løber fra januar 2023 til juni 2025 og du kan følge med på Cooperate’s hjemmeside