VIDENSBY 2020-2025

Vidensbyens nye strategi for 2020-2025

Vidensby 2020-strategien har siden foreningens etablering i 2012 sat en fælles retning for Vidensbyens bestyrelse og netværk samt de mange projekter, aktiviteter, arrangementer og Vidensbyens kommunikation. 2020-strategien var ikke en færdig plan, men den var formuleret som en invitation til alle, der ville være med til at præge udviklingen i Lyngby-Taarbæk som videns- og universitetsby. I 2018 søsatte bestyrelsen en proces for udarbejdelse af en ny og ambitiøs strategi for Vidensbyen for 2020-2025.

En 2020-2025 strategi skal sikre, at der fortsat arbejdes fremadrettet og fokuseret på at gøre Lyngby til en af Europas førende videns- og universitetsbyer.

Den nye strategi blev godkendt på Generalforsamlingen den 11 april 2019.

Over de næste 5 år vil Vidensbyens medlemmer arbejde målrettet inden for fire fokusområder:

  1. Vi vil bygge et innovationsdistrikt i verdensklasse baseret på Vidensbyens stærke klynger.
  2. Vi vil teste og implementere bæredygtige mobilitetsløsninger med henblik på at sikre fremkommelighed til gavn for Vidensbyens virksomheder og borgere.
  3. Vi vil sikre, at Vidensbyen er en attraktiv lokation for nationale og internationale virksomheder og vidensarbejdere.
  4. Vi vil udvikle og konsolidere Vidensbyens sammenhængskraft.


Faktaboks

Vidensbyens vision for 2025 – vi ønsker at være:

  • En af Europas førende videns- og universitetsbyer med et forsknings- og uddannelsesniveau i verdensklasse
  • Et centrum for innovation og udvikling af videnstunge erhvervsklynger
  • En attraktiv hub for nationale og internationale talenter præget af høj livskvalitet
  • Et levende laboratorium for bæredygtig by- og erhvervsudvikling

Vidensbyen giver en unik mulighed for at forbinde og styrke samarbejdet mellem vidensvirksomheder, uddannelses- / forskningsinstitutioner og Lyngby-Taarbæk Kommune.


Torben Borchert, VP Discovery, Novozymes, medlem af bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Vidensby