Om Science Girls


Om Science Girls Partnerskab Galleri

Program

 

Hvad er Science Girls?

Science Girls er en klub, der ønsker at belyse fagområder, anvendelsesmuligheder og karriereveje inden for STEM-området. Klubben skal bidrage til, at flere piger i alderen 13-19 år får en større bevidsthed om, hvilken positiv forskel disse STEM-fag gør i løsningen af lokale og globale udfordringer samt i den grønne omstilling. Klubben skal være et inkluderende og velkommende fællesskab med muligheder for at blive inspireret og møde ligesindede piger og virksomhedsansatte, der alle på et tidspunkt i livet har følt sig alene i interessen for naturvidenskab.  Science Girls holder til i klubhuset på Lyngby Hovedgade 94 (Science City Lyngbys lokaler) og afholder virksomhedsbesøg hos partnervirksomheder, der alle gerne vil bidrage til dagsordenen om flere piger i STEM. Gennem spændende besøg og hands on-øvelser, vil virksomhederne vise bredden af muligheder inden for STEM og inspirere flere til at vælge en STEM-uddannelse – og karrierevej.    Science Girls skal være en klub bygget på et tillidsfuldt samarbejde mellem virksomheder, skoler, kommune, interesseorganisationer og pigerne selv.

 

 

Hvorfor Science Girls?

Fremtiden har brug for piger. I Danmark har vi brug for, at flere tager en uddannelse inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Virksomhederne mangler medarbejdere med de kvalifikationer, og piger/kvinder er generelt underrepræsenterede på området. Derfor skal vi fastholde nysgerrigheden og interessen hos pigerne. Formålet med klubben er, at piger i Lyngby-Taarbæk Kommune skal have bedre mulighed for at møde ligesindede piger med interesse for naturvidenskab. Klubben er for piger der har lyst til at være en del af et nyt socialt fællesskab med udgangspunkt i inspirerende møder med virksomheder, virksomhedsansatte og rollemodeller. 

 

 

Hvordan gør vi?

Klubben er et gratis fritidstilbud 1-2 eftermiddage/aftener om måneden på hverdage uden for ordinær skoletid. Klubben veksler mellem at blive afholdt i klubbens klubhus på Lyngby Hovedgade 94 (Science City Lyngby og Sustainability Labs lokaler) og hos partnervirksomheder, der nu og i fremtiden vil mangle kandidater til naturvidenskabelige fagdiscipliner.

Klubmøder hos virksomheder En gang om måneden vil der blive afholdt et klubmøde hos en virksomhed, der aktivt har meldt sig som partner af klubben. Hos virksomhederne vil pigerne møde kvindelige virksomhedsansatte, udføre praktiske øvelser, høre oplæg, møde rollemodeller, spise god mad samt opleve fagligt og socialt samvær med andre ligesindede. Klubben vil bidrage til at opbygge science kapital (naturvidenskabelig viden, holdninger, færdigheder og erfaringer) hos deltagerne og få skabt et større interessefælleskab på tværs af alder og baggrund blandt piger i lokalområdet og blandt virksomheder med visioner om at tiltrække og fastholde flere kvinder i organisationen.

Klubmøder i klubhuset Hver måned vil det også være muligt for pigerne at mødes i klubbens klubhus, der er placeret hos Science City Lyngby på Lyngby Hovedgade 94, st. Klubhusmøderne vil være planlagt mere ad hoc og efter pigernes egne ønsker. Klubhuset kan rummme lektieaftener, filmaftener, inspirationsbesøg fra iværksættere og virksomheder, møder med kvindelige rollemodeller, case competitions, vejledning og sparring fra eksterne og meget mere.

Klubfacilitator og faglig sparringspartner Møderne i klubben bliver faciliteret af en kvindelig facilitator, der har fokus på pigernes trivsel og tryghed i mødet med virksomhederne og de øvrige deltagere. Facilitatoren deltager i alle klubmøder hos virksomhederne og er den gennemgående velkendte person, der binder møderne sammen og skaber tryghed hos pigerne uanset hvor de er. Klubfacilitatoren vil også være til stede ved behov ved møderne i klubhuset.  High5Girls vil som faglig sparringspartner for partnervirksomhederne, bistå med hjælp og udvikling af et godt koncept og program for en klubaften.

High5Girls har flere års erfaringer med målgruppen gennem faglige camps og værdifuld viden om, hvordan man tilrettelægger og afvikler et godt virksomhedsbesøg fra A-Z for både pigerne og virksomhederne.