Bestyrelsens medlemsstafet

Medlemsstafetten er nået til Peter Kirkegaard, Chief Human Resource Officer i Topsoe

Hvad optager dig lige nu?

Mange ting optager mig – både store og små – men på den helt store klinge er det klimaforandringerne. Jeg er enormt optaget af, hvordan vi finder på virkningsfulde løsninger i samarbejde mellem lande, myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere. Der er ingen tvivl om, at hvis vi skal undgå en ødelæggende global temperaturstigning, så kræver det, at vi alle sammen tager ansvar, arbejder sammen på nye måder og udvikler nye teknologier, der kan omdanne vind, sol, biomasse og affald til grønne brændstoffer. Det er noget af det, vi arbejder med hos Topsoe, og som er af afgørende betydning for hele den grønne omstilling.

Hvor får du inspiration fra?

Det får jeg mange steder fra. Bl.a. fra faglige og private netværk, gode kolleger, det globale nyhedsbillede, og så ikke mindst ved at være mentor i Velkommen Hjem, der hjælper soldaterveteraner med at skifte fra en militær til civil karriere. Endelig så har jeg to døtre, som både udfordrer mig og giver mig indsigt i, hvad der foregår hos de yngre generationer og på uddannelsesinstitutionerne.

Hvilket mål for Science City Lyngbys udvikling ligger dig mest på sinde?

Lyngby er jo en helt særlig by, fordi vi har et af verdens bedste tekniske universiteter i vores midte. Vi skal videreføre indsatsen med at gøre Lyngby et godt sted at bo, arbejde og studere, så vi fortsat kan tiltrække dygtige forskere, passionerede studerende og innovative teknologi-baserede virksomheder med fokus på den grønne omstilling.

Spørgsmål fra Christine Dal Thrane:

Hvad ser du som Topsoes vigtigste bidrag i at understøtte Lyngby som en international by?

Topsoe er en global virksomhed med hovedkvarter i Lyngby. Vi tiltrækker medarbejdere fra alle dele af verden og har ofte besøg af globale kunder og samarbejdspartnere, som gæster byens hoteller, restauranter og shopping muligheder.

Hvilket sted i Vidensbyen ville du anbefale til andre?

Jeg er særlig glad for området omkring Mølleåen, som i bogstavelig forstand er en del af Topsoe’s baghave. Det er jo et fantastisk sted med et rigt plante- og dyreliv, og det bliver flittigt brugt til walk-and-talks.

Hvem vil du gerne sende stafetten videre til?

Morten Enggaard Rasmussen – Executive Vice President, Novozymes

Hvad vil du gerne spørge Morten om?

Lyngby er beriget af både DTU, der forsker i grøn teknologi, og en række virksomheder som udvikler løsninger til den grønne omstilling. Hvordan ser du, at vi sammen kan styrke billedet af Lyngby som et kraftcenter inden for den grønne omstilling?

Find flere besvarelser på medlemsstafetten her.