Speeddating ifm. Science Festival 2023

Faciliteret workshop for skoler og virksomheder om skolevirksomhedssamarbejde

Alle skoler og medlemsvirksomheder af Science City Lyngby inviteres til at deltage i årets Science Festival, der har fokus på at etablere skole-virksomhedssamarbejder i den grønne omstiling og naturvidenskabens tegn.

Som de foregående år, skyder vi Science Festival i gang med en speeddating mellem skoler og virksomheder, hvor repræsentanter fra skoler og virksomheder i løbet af korte bordrunder fortæller om deres behov, muligheder, ideer og ønsker for samarbejde.

Speeddating-sessionen finder sted:

Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 9.00-12.00 hos Topsoe
Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby

 

Hvad er Science Festival speeddating

Speeddating-sessionen er en intens formiddag med højt energiniveau og masser af (næsten) ustoppelige snakke. Det giver repræsentanter fra skoler og virksomheder mulighed for at møde hinanden i en uformel setting og få et gensidigt indtryk af hinandens ønsker, idéer og muligheder for et skole-virksomhedssamarbejde.

Det hele foregår ved, at repræsentanterne fra virksomhederne placeres ved hver deres bord, sådan at skole-repræsentanterne i rotation kan komme forbi og høre om, hvad virksomheden helt konkret arbejder med og hvordan et muligt samarbejde kan forløbe og give mening for begge parter. Efter 10 minutter rykker skole-repræsentanterne videre til næste virksomhedsbord indtil de har været alle virksomhedsborde rundt.

Efter speeddatingen og når alle indtryk og ideer er bundfaldet, har både skoler og virksomheder mulighed for lave en prioriteret top 3-liste over ønskede samarbejdspartnere, hvorefter det er op til sekretariatet i Science City Lyngby og forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune at matche deltagerne på bedste vis. Vi plejer at lykkes med, at alle får et af sine ønsker opfyldt.

Program for dagen

 • Velkomst, introduktion, kaffe og croissanter
 • Speeddating mellem repræsentanter fra virksomheder og skoler (1,5-2 timer afhængig af antal tilmeldte).
 • Kort information om det videre forløb
 • Tak for i dag

Hvem kan deltage?

Alle skoler, virksomheder og organisationer kan deltage i Science Festival. Det kan være store og små virksomheder fra mange forskellige brancher. Fælles er, at de har en interesse i eller er nysgerrige efter at stimulere interessen for naturfag blandt børn og unge.

Vores udgangspunkt er, at der er naturvidenskabelige og bæredygtige problemstillinger overalt. Selv om virksomheden har nogle helt andre kerneaktiviteter, vil der altid være udfordringer af naturvidenskabelig og bæredygtig karakter, som elever kan arbejde med. Det kan fx være inden for affaldssortering, parkering, indeklima, energi, det fysiske kontormiljø, kroppen, forbrugsadfærd, cyklisme, parkering, forsyning etc

Forud for speeddatingen den 14/3 er det vigtigt, at man som virksomhed/organisation har gjort sig nogle tanker om, hvad man kan/vil tilbyde af cases, forløb eller besøg for skolerne, men man behøver ikke at have det 100 % fastlagt.

Sammen med skolerne bliver man naturligt klogere på, hvilket indhold der er mest egnet, hvilket klassetrin man vil henvende sig til, hvor mange skoler og deraf klasser man vil samarbejde med, og hvem man har lyst til at samarbejde med.

Det er ikke et krav, at man som virksomhed kan deltage i speeddatingen for at tilbyde skolerne et samarbejde, men speeddatingen kan være med til at afstemme forventninger og være en god måde at få indsigt i, hvordan skolerne tilrettelægger deres skoleår og hvilket fagligt niveau, der forventes og ønskes.

Kan du som virksomhed ikke deltage den 14/3, men vil gerne være med i årets Science Festival, så kontakt Marie Juul Madsen på mjm@vidensby.dk og vi finder en løsning.

Hvorfor deltage?

 

Gevinster for virksomheder:

 • Øget opmærksomhed på virksomheden, både som arbejdsplads og som bidragsyder til lokalsamfundet
 • Eleverne kan inspirere virksomhederne til nye måder at håndtere udfordringer på
 • Flere børn og unge interesserer sig for naturvidenskab, hvilket styrker virksomhedens fremtidige rekrutteringsbehov

Gevinster for skoler:

  • Elevernes motivation, læring og faglighed fremmes gennem en virkelighedsnær undervisning
  • Elevernes teknologiske og digitale dannelse styrkes
  • Eleverne får viden og inspiration til fremtidige uddannelses- og karriereveje
  • Underviserne får ny inspiration i forhold til læringsmål og -metoder
  • Mange forældre engagerer sig i emnet

Tilmelding

Tilmeld dig til speeddatingen senest den 7. marts 2023 ved at udfylde formularen nedenfor eller sende en mail til projektleder Marie Juul Madsen på: mjm@vidensby.dk.
Vi ser gerne at hver tilmeldte skole stiller med maximum to skolerepræsentanter, da vi ellers bliver for mange om bordene.

Om Science Festival

Science Festival er skole-virksomhedssamarbejde. Science Festival arrangeres hvert år af Science City Lyngby i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder i området. Projektet er funderet i Vidensbynetværk for Skole, Uddannelser og Virksomheder.

Formålet er at fremme børn og unges interesse for de tekniske og naturvidenskabelige fags anvendelsesmuligheder. Vi ønsker at skabe engagerende og virkelighedsnære oplevelser med naturvidenskab blandt børn og unge, samt lade skoler og virksomheder inspirere og udfordre hinanden. Læs mere om Science Festival på projektets hjemmeside.