Speeddating om skole-virksomhedssamarbejde

Festivalen med lokalt skole-virksomhedssamarbejde, som øger interessen for naturvidenskaberne.

Skoler og virksomheder inviteres til at deltage i årets Science Festival. Formålet med festivalen er at skabe en øget forståelse og interesse blandt børn og unge for naturvidenskabens praktiske anvendelse ved at udfordre dem med virkelighedsnære problemstillinger. Vi kickstarter årets festival med en speeddating-workshop.

Onsdag den 4. marts kl. 8:15-11:30 hos Haldor Topsøe

Selve det lokale skole-virksomhedssamarbejde i Science Festival kommer primært til at foregå i september og oktober – med hovedaktiviteter koncentreret i uge 39. Siden første Science Festival i 2016 har en bred vifte af virksomheder åbnet dørene for skoleelever og skabt nye, spændende samarbejder til glæde for alle.

Hvem kan deltage?

Alle typer af virksomheder i Science City Lyngby kan deltage i Science Festival ud fra betragtningen, at der er naturvidenskabelige problemstillinger overalt. Selv om virksomheden har helt andre kerneforretninger – og ikke opfatter sig som naturvidenskabelig – vil der altid være udfordringer af naturvidenskabelig karakter i organisationen. Vi hjælper gerne med inspiration.

Alle grundskoler og ungdomsuddannelser, som er medlem af Science City Lyngby, kan deltage. Skolerne kan deltage med max. tre deltagere pr. skole, herunder mindst én ledelsesrepræsentant.

Hvad kommer til at ske på speeddating-workshoppen?

Formålet med speeddating-workshoppen er, at skolerne og virksomhederne får en forståelse for hinandens ønsker og idéer – altså en første forventningsafstemning. Det hele foregår ved et antal runder, hvor skolerne og virksomhederne møder hinanden. Under hver runde præsenterer deltagerne sig for hinanden og udtrykker ønsker og forventninger til et eventuelt samarbejde. Deltagelsen er uforpligtende, og der bliver ikke lavet konkrete aftaler. Først senere etableres det konkrete skole-virksomhedssamarbejde.

Som afslutning på speeddatingen får skoler og virksomheder til opgave at gå hjem med indtrykkene og efterfølgende sende en prioriteret liste med de tre skoler eller virksomheder, de gerne vil samarbejde med.

Foreløbigt program for dagen

Velkomst og introduktion
Speeddating mellem virksomheder og skoler
Det videre forløb
Tak for i dag

Tilmelding

Tilmeld dig til speeddatingen ved at kontakte senior projektleder Mikkel Schønning Sørensen, mss@vidensby.dk

Om Science Festival

Science Festival er skole-virksomhedssamarbejde. Science Festival arrangeres hvert år af Science City Lyngby i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder i området. Projektet er funderet i Netværk for Skole, Uddannelser og Virksomheder.

Formålet er at fremme børn og unges interesse for de tekniske og naturvidenskabelige fags anvendelsesmuligheder. Vi ønsker at skabe engagerende og virkelighedsnære oplevelser med naturvidenskab blandt børn og unge samt lade skoler og virksomheder inspirere og udfordre hinanden. Læs mere om Science Festival på projektets hjemmeside.

Virksomheder som deltager i Science Festival

Aquaporin | Centerforeningen Lyngby Storcenter | Danske Bank | Emcon | Geo | Haldor Topsøe | Hempel | Huusmann Media | Lyngby Boldklub | Lyngby-Taarbæk Kommune – Center for Uddannelse og Pædagogik | Lyngby-Taarbæk Kommune – Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed | KAB/Lyngby Boligselskab | Microsoft | Nationalmuseet | Novozymes